AKTUALNOŚCI


36. Zakończenie roku szkolnego

W dniu 22 czerwca 2007 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2006/2007 połączone z pożegnaniem absolwentów klas trzecich. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: władze samorządowe naszej gminy oraz rodzice.
Na początku trzecioklasiści zatańczyli pięknego poloneza, który już na stałe wszedł do tradycji pożegnania absolwentów naszej szkoły. ( Taniec przygotowała p. Monika Wojnowska, nauczyciel wychowania fizycznego).
Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.
Prymusem została uczennica klasy III a Jolanta Kruk, która uzyskała najwyższą średnią ocen z trzech lat. Za to osiągnięcie otrzymała od władz samorządowych cenną nagrodę książkową. Najwyższy wynik z egzaminu 2007r. uzyskał uczeń kl. III c Grzegorz Borówka, który również otrzymał nagrodę książkową, ufundowaną przez Radę Rodziców.
Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, przygotowana przez absolwentów pod kierunkiem nauczycieli - wychowawców: p. Faustynę Judę, p. Barbarę Kanicką i p. Czesławę Madej.
Na zakończenie uroczystości klasy trzecie zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia a następnie udały się do swoich klas, aby po raz ostatni zasiąść w swoich ławkach i pożegnać się z wychowawcami.
Zegnamy Was, drodzy absolwenci, życzymy samych sukcesów w dalszej nauce.

35. Widowisko plenerowe

"Sobótkowe ognie"

Na gminnym festynie ludowym pod nazwą ,,Kingonalia", który odbył się 24 czerwca 2007roku uczniowie klas pierwszych i drugich Samorządowego Gimnazjum im. Św. Kingi w Nowym Korczynie pod kierunkiem p. Grażyny Kańskiej przygotowali widowisko plenerowe pt. ,,Sobótkowe ognie". Spektakl ten przybliżył młodzieży, mieszkańcom gminy i gościom miejscowe zwyczaje związane z pogańskim świętem Kupały. Przedstawienie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców gminy oraz przybyłych gości.


A.Misiaszek
M.Macugowska
34. Wieczorek Poezji

Wieczór poetycki
"Wspomnienie czasów grozy i pogardy"

Promocja książki
"Ślady naszych stóp"

Z okazji wydania przez nasze gimnazjum tomiku poezji pt. ,,Ślady naszych stóp" 17 czerwca 2007r. zorganizowaliśmy wieczór poetycki o tematyce wojenno- patriotycznej. Uczniowie pod kier. p. G. Kańskiej zaprezentowali wybrane wiersze zamieszczone w tomiku poezji, prace historyczno - literackie naszych kolegów oraz pieśni wojenne i patriotyczne. Scenografię wieczoru stanowiła rozbudowana dekoracja plastyczna przygotowana przez J. Kulik, M. Wach, M. Wilewską, L. Szumilas - Cygan, A. Grzesiaka, M. Wojnowską, M. Kaszubę. Spektakl wzbogaciła prezentacja multimedialna przygotowana przez L. Chrobota, związana z historycznymi miejscami, wydarzeniami i postaciami Nowego Korczyna i jego okolic z okresu wojny i okupacji. Zawierała wiele unikatowych zdjęć, nieznanych zgromadzonej widowni, wśród której liczną grupę stanowili honorowi goście- kombatanci i autorzy wierszy znajdujących się w wydanym zbiorku. W przygotowanie wieczoru zaangażowani byli wszyscy nauczyciele, a także rodzice, którzy upiekli ciasto.
Wieczór zakończyła promocja książki "Ślady naszych stóp". Tomiki poezji otrzymali wszyscy autorzy wierszy zamieszczonych w tejże książce, autorzy zdjęć i ilustracji oraz inne osoby, które były zaangażowane w realizację tego projektu.

M.Macugowska
A,Misiaszek

 

33. Egzamin na kartę motorowerową

W dniu 15 czerwca 2007r. odbył się egzamin na kartę motorowerową. Egzamin przeprowadzili: nauczyciel wychowania komunikacyjnego mgr Leszek Chrobot i sierż. sztab. Robert Nowaczkiewicz. Składał się on z części teoretycznej i praktycznej.
Uprawnienia do kierowania motorowerem uzyskało 39 osób.
32. Spektakl o Księżnej Kindze na V Spotkaniu Młodzieży Diecezji Kieleckiej w Wiślicy

Z okazji V spotkania Młodzieży Diecezji Kieleckiej
w Wiślicy nasze gimnazjum miało zaszczyt zaprezentować swój program artystyczny.
Młodzi aktorzy ze Szkolnego Teatrzyku "Sokole OkO" (pod kierunkiem p.Grażyny Kańskiej i p. Lecha Sulimierskiego) 16 czerwca 2007 roku przedstawili plenerowe widowisko historyczne o patronce szkoły, znanej z legend w naszej okolicy - świętej Kindze. Zachwyt publiczności wzbudziły popisy akrobatyczne kuglarzy jarmarcznych w kolorowych strojach, na scenie pojawili się dworzanie, szlachta, fornale, żebracy i pustelnicy. Główną uwagę skupiła na sobie jednak święta Kinga. W roli tej wystąpiła Jolanta Kruk, która wraz z Marcinem Wojciechowskim(księciem Bolesławem) kroczyła na czele okazałego królewskiego orszaku.
Także pogoda była łaskawsza niż w ubiegłym roku, kiedy to gwałtowna burza z piorunami przerwała spotkanie diecezjalne- tuż przed występem uczniów z Nowego Korczyna.


M.Macugowska
A.Misiaszek


31. Wycieczka do Wadowic i Oświęcimia

W dniu 29maja 2007r.odbyła się wycieczka szkolna klas drugich i trzecich gimnazjum do OŚWIĘCIMIA.
Wyjechaliśmy rankiem ok. godz. 7.30. Najpierw zwiedziliśmy Łagiewniki a dokładnie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, świątynię, pod którą kamień węgielny położył nasz papież Jan Paweł II.
Kolejnym etapem wycieczki były Wadowice miasto rodzinne ukochanego Papieża. Zwiedziliśmy Dom Papieski, gdzie zobaczyliśmy zdjęcia Karola Wojtyły z dzieciństwa, jego rodziców, rodzeństwa, jego kołyskę, świadectwa ,które zawsze były wyróżniające. Potem wspólnie z opiekunami poszliśmy do kawiarni na kremówki, ulubione ciastka Papieża. Po krótkim odpoczynku udaliśmy się do Kalwarii Zebrzydowskiej, "Polskiej Jerozolimy" tam mogliśmy zobaczyć Sanktuarium Pasyjno-Maryjne ( Światowe Dziedzictwo Kultury UNESCO), którego fundatorem był miejscowy dziedzic Mikołaj Zebrzydowski. Opiekunami sanktuarium są ojcowie bernardyni, do których fundator żywił ogromną sympatię i nawet w ich habicie został pochowany. Kalwaria jest miejscem kultu maryjnego.
Następnie pojechaliśmy do Oświęcimia.
Gdy dojechaliśmy, czekali na nas przewodnicy, by rozdzielic nas na grupy.
Na bramie wejściowej do obozu widnieje napis: ARBEIT MACHT FREI czyli PRACA CZYNI WOLNYM. Przejście przez te bramę było dla nas wielkim przeżyciem.
Dowiedzieliśmy się również, że od chwili wybuchu II wojny światowej hitlerowcy rozbudowywali sieć obozów koncentracyjnych, które wraz z podobozami - utworzonymi głównie przy fabrykach zbrojeniowych - przekraczały w 1944r. liczbę tysiąca. Największym z nich był obóz Oświęcim-Brzezinka.
Oprócz obozów koncentracyjnych powstały obozy zagłady w miejscowościach tj: Treblinka, Bełżec, Chełmno, Sobibór.
Jak wykazały obliczenia statystyczne, wykonane po wojnie, we wszystkich hitlerowskich obozach zginęło łącznie około 10 milionów osób.
Znalezione przedmioty w obozach:
-348 820 kompletów ubrań męskich
-836 525 kompletów ubrań kobiecych
-5 255 par obuwia damskiego
-38 000 par obuwia męskiego
-13 694 dywanów
oraz wielkie ilości szczotek do zębów, pędzli do golenia, przedmiotów codziennego użytku, protez, okularów itp.
Zobaczyliśmy również komory gazowe, bloki śmierci, ścianę śmierci, celę, gdzie zginął Maksymilian Maria Kolbe, oddając własne życie za współwięźnia Franciszka Gajowniczka . Wycieczka zakończyła się szczęśliwym powrotem do szkoły.

 

 

30. Spotkanie z kombatantami, st. sierżantem Zdzisławem Szydłowskim,
st. sierżantem Stanisławem Prażuchem i podporucznikiem Edwardem Cyrnkiem.

 

W kwietniu, miesiącu pamięci narodowej, w naszej szkole odbyło się spotkanie młodzieży z kombatantami, żołnierzami AK obwodu Busko. Goście wspominali czasy ostatniej wojny i okupacji. Opowiadali o wydarzeniach, które miały miejsce również w Nowym Korczynie.
St. sierżant Zdzisław Szydłowski, w swoim wzruszającym wystąpieniu opowiedział o przeżyciach z licznych akcji partyzanckich, gdy niejednokrotnie śmierć zaglądała mu w oczy. Jego opowieść dowodzi słuszności słów znanej pieśni żołnierskiej " ... żołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi...".
Drugi gość st. sierżant Stanisław Prażuch, równie ciekawie i wzruszająco opowiadał o trudnych czasach okupacji niemieckiej.
Szczególnie cenna była relacja podporucznika Edwarda Cyrnka
(mieszkańca Korczyna), który uczestniczył w likwidacji posterunku żandarmerii niemieckiej w Nowym Korczynie w dniu 23 lipca 1944r. przez żołnierzy AK w odwecie za aresztowanie i zamordowanie w marcu 1944r. kolegów z podobwodu AK w Nowym Korczynie.
Spotkanie to było niezwykłym przeżyciem dla młodzieży naszego gimnazjum, gdyż spotkali się ze świadkami historii. Taka lekcja zostanie im na długo w pamięci.
Na zamieszczonych fotografiach: z prawej strony st. sierżant Zdzsław Szydłowski, w środku podporucznik Edward Cyrnek i z lewej strony st. sierżant Stanisław Prażuch.

 

Faustyna Juda

29. 3 maja

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja to jedno z najważniejszych świąt narodowych Polaków. Aby uczcić to ważne wydarzenie, w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 216 rocznicy jej uchwalenia. Oprócz części artystycznej, przygotowanej przez młodzież z klasy II b pod kierunkiem p. Jolanty Kulik, uczniowie klas trzecich zatańczyli pięknego poloneza. Ten polski taniec narodowy uświetnił naszą uroczystość.
Na zamieszczonych zdjęciach widzimy uczniów biorących udział w części artystycznej oraz pary tańczące poloneza. W pierwszej parze zatańczyli: Jolanta Kruk z klasy III a i Adrian Brzeziński z klasy III b.

28. Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego

 

W życiu każdego człowieka nadchodzi taki moment, kiedy sprawdza on swoje możliwości i umiejętności. Chce się przekonać, czy te wszystkie lata poświęcone nauce i wyrzeczeniom przyniosą pożądany efekt. Gimnazjaliści w całej Polsce, tak jak w naszym gimnazjum, napisali "test dojrzałości", który pomógł im sprawdzić swoją wiedzę.
24 kwietnia zaczął się pierwszy dzień egzaminów, blok humanistyczny . O godzinie 9.00 młodzież w całym kraju, po długich przygotowaniach, przystąpiła do egzaminu końcowego. Uczniowie klas trzecich, przez równe 120 min, rozwiązywali test, który implikował 20 zadań zamkniętych i 10 otwartych. Oczywiście nie obeszło się bez wypracowania. W tym roku, z racji, iż tematem testu był ogród i jago walory, gimnazjaliści mieli za zadanie napisać rozprawkę, w której musieli wykazać, że "Świat pozbawiony piękna ogrodów byłby uboższy". Wszelkiej dyscypliny i porządku pilnowała komisja, w której skład wchodziło grono pedagogiczne.
W kolejnym dniu, czyli 25 kwietnia, był drugi i ostatni dzień egzaminów, blok matematyczno-przyrodniczy. Obejmował on takie przedmioty jak: matematyka, biologia, geaografia, chemia i fizyka. Test ten rozpoczął się, podobnie jak humanistyczny, o godzinie 9.00 a zakończył o 11.00. Ze wszystkich 34 zadań, 25 było zamkniętych zaś 9 otwartych. Dla większości uczniów blok ten był trudniejszy niż humanistyczny, co potwierdza jedna z absolwentek klasy trzeciej: " (…) dla mnie oczywiście łatwiejszy był test humanistyczny. Zawierał mniej zadań sprawdzających moją wiedzę, obejmował bardziej logiczną część myślenia". Każdy z przedmiotów miał określoną liczbę zadań, z którą musieli się uporać nasi absolwenci. Ogólnie oba testy wypadły dość dobrze i nie sprawiały większych problemów.
Uczniowie podeszli do tych egzaminów z uprzednim przygotowaniem, co dało takie a nie inne rezultaty. Niektórzy byli wręcz bardzo zadowoleni ze swoich wyników, inni już jednak mniej. Testy te były bardzo ważne, gdyż dały możliwość sprawdzenia swojej wiedzy po trzy letniej nauce w gimnazjum i były niezbędne w uzyskaniu wykształcenia szkoły podstawowej. Nasi trzecioklasiści rozwinęli swoje skrzydła wybierając i dostając się do wcześniej obranych szkół ponadgimnazjalnych. Wszystko jest już za nimi i zarazem przed nimi, ponieważ rozpoczynają nowy rozdział w swoim życiu.

Aneta Muzyk

27. Sprzątanie świata

26. Druga rocznica śmierci Jana Pawła II

Ojcze Pamiętamy

Z okazji II rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II członkowie Szkolnego Koła Teatralnego ,,Sokole OkO " 2 kwietnia 2007roku o godz. 21.00 przedstawili dla naszej całej parafii widowisko plenerowe słowno-muzyczno-wokalne na tle prezentacji multimedialnej. Gimnazjaliści przypomnieli ulubione pieśni naszego Papieża, najważniejsze momenty z jego życia i pontyfikatu. A wszystko na tle barwnych zdjęć eksponowanych na frontonie kościoła parafialnego przed papieskim pomnikiem. Pamięć o naszym Wielkim Rodaku uczciliśmy również złożeniem wieńca z biało-żółtych kwiatów i zapaleniem zniczy, ułożonych w kształcie "serca Papieża".


A.Misiaszek
M.Macugowska

25. Zdjęcia klas

KLASY I

Klasa 1a, wych. Barbara Witkoś Klasa 1 b, wych. Grażyna Kańska Klasa 1 c, wych. Krzysztof Kański Klasa 1 d, Zofia Dybała

KLASY II

Kasa 2a, wych. Lucyna Krzyżańska Klasa 2b, wych. Jolanta Kulik Klasa 2d, wych. Longina Szumilas Cygan

KLASY III

Klasa 3a, wych. Faustyna Juda Klasa 3b, wych. Barbara Kanicka Klasa 3c, wych. Czesława Madej

 

24. Requiem straconych dni

23 lutego 2007 roku w Samorządowym Gimnazjum im. Św. Kingi w Nowym Korczynie odbyło się przedstawienie pt. ,,Requiem straconych dni". Sztukę zaprezentowali aktorzy z krakowskiego teatru ,,Premiera Ars". Reżyserem przedstawienia był Bogdan Czermuga. Aktorzy to: Agnieszka Franczyk (ukochana, dziewczyna) i Jacek Prędki (jej ukochany, chłopak). Autorami scenografii byli: Bogdan Czermuga, Agnieszka Franczyk i Jacek Prędki. Podkład muzyczny stanowiły wybrane utwory muzyki poważnej.
Tematem tego przedstawienia była utracona miłość, przyjaźń i godność. P Prowadzili oni konsubcyjny tryb życia, bez perspektyw na przyszłość Chcą uciec na chwile od swoich problemów, zaczęli brać narkotyki, popadając w nałóg, przez który stracili środki do życia. Ich miłość stawała się coraz bledsza, uczucie słabło, aż pozostały po nim smutek i pustka.
Uczniowie naszego gimnazjum uważają obejrzaną sztukę za zbyt nudną, w której akcja jest uboga. Scenariusz zawierający dużo długich monologów okazał się trudny w odbiorze. Prawie wcale nie było ruchu scenicznego.
Scenografia też straszyła ubożyzną jak to w teatrze objazdowym. Była za to w pewnym sensie symboliczna; czarne płótno, które oddzielało scenę od ,,kulis" kojarzyło się ze smutkiem, tragedia i cierpieniem, jakie mogła przeżywać ta para w czasie rozstania i utraty miłości. Wystrój sceny także był ubogi; krzesło, stół, obrus i kilka rekwizytów: książki, telefon, kartki i czerwony flamaster, którym napisali aktorzy na trzech kartkach: ,,miłość", ,,upadek", ,,pustka".
Aktorzy grali dość sugestywnie, ale gra dziewczyny wydawała się trochę sztuczna. Chłopak, który na początku kreował zakochanego poetę, marzyciela , a potem kloszarda, lepiej wczuł się w te druga rolę.
Kostiumy, w których występowali aktorzy nie były dopracowane-trudno było domyślić się kogo grała dziewczyna-uczennicę, studentkę, czy np. sekretarkę; kloszardowi spod obdartego płaszcza wyglądała schludna, jaskrawa podkoszulka. Muzyka poważna tworzyła odpowiedni nastrój do poszczególnych scen. Była cicho, ale doskonale podkreślała to, co w danej chwili działo się na scenie i co czuli aktorzy.
Temat przedstawienia i poruszone w nim problemy są aktualne ponieważ w dzisiejszych czasach duża część młodzieży żyje bez perspektyw, popada w różnego rodzaju nałogi tj. narkomania, nikotyzm czy alkoholizm. Powodem takiego łatwego ulegania nałogom jest konsumpcyjny styl życia młodzieży. Nastawienie bardziej na branie niż dawanie z siebie.
Myślę, że ten spektakl uważnych młodych widzów-odbiorców mógł dużo nauczyć o życiu, pokazując chociażby skutki brania narkotyków, lekceważącego, złego nastawienia do nauki i nie zdobycia zawodu- jak w przypadku chłopaka Asi.


M.Macugowska
A.Misiaszek
 

23. Choinka szkolna 

22. Czy pamiętamy dlaczego narodził się Chrystus...


W dniu 22 grudnia 2006r., w Gimnazjum Samorządowym im. św. Kingi w Nowym Korczynie odbyło się przedstawienie wigilijne. Spektakl przygotowali uczniowie klas gimnazjalnych pod kierunkiem katechety Krzysztofa Błacha. Śpiewaniu kolęd towarzyszył chórek pod kierunkiem pana Sławomira Michałka. Przedstawienie nawiązywało do
czasów współczesnych. Zapoczątkowała je recytacja wierszy pięknej poezji polskiej związanej z czasem Bożego Narodzenia... Dzisiejszy świat, w którym żyjemy, pochłonięty materializmem, dąży do tego by więcej mieć niźli więcej być. Okres Bożego Narodzenia wielu ludziom kojarzy się z obficie zastawionym stołem, pięknie przyozdobioną choinką, przesłaniem życzeń - najlepiej SMS'em. Niewielu chrześcijan już pamięta, że Boże Narodzenie to święta miłości, przebaczenia, ciepła rodzinnego i bliskości Boga narodzonego w sercu człowieka. Scena pierwsza ukazywała daremne poszukiwanie tych wartości wśród przypadkowo napotkanych przechodniów- przygotowujących się do świąt Bożego Narodzenia.
Scena druga nawiązywała do wydarzeń Ewangelicznych związanych z narodzeniem Pana Jezusa począwszy od sceny Zwiastowania Maryi poprzez spis ludności Izraela, pokłon pasterzy i odwiedziny Mędrców ze Wschodu. Trzecia scena ukazywała prawdziwy sens Bożego Narodzenia. "Jezus rodząc się w Betlejem przyniósł na świat miłość. Obyśmy zawsze o Niej pamiętali."
Recytacja wierszy polskich poetów i śpiew znanych polskich kolęd wywołał wzruszenie wśród młodzieży i zaproszonych gości.
Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością następujący goście: ks. Proboszcz Edmund Nocoń, Wójt Gminy Nowy Korczyn p. Wiktor Kwas, pani M. Matusik, oraz przedstawiciele Rady rodziców.
Po zakończeniu przedstawienia życzenia świąteczno - noworoczne wszystkim zebranym na sali - gościom, nauczycielom, pracownikom szkoły, młodzieży i rodzicom złożyli: pani Dyrektor Barbara Karnawalska, Wojt Gminy p. W. Kwas, przewodnicząca Rady Gminy p. M. Matusik. Świąteczny nastrój przybliżył dźwięk kolęd i wspólne łamanie się opłatkiem i składanie życzeń.
Cała uroczystość odbyła się na sali gimnastycznej.mgr Krzysztof Błach
 

 

21.GIMNAZJALISTO!

WYBIERZ ZDROWE ŻYCIE BEZ NAŁOGÓW!

W piątek, 1 grudnia 2006 r. odbyło
się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu dla młodzieży gimnazjalnej organizowanego przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku - Zdroju dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom. Nasza szkoła aktywnie uczestniczyła w tym przedsięwzięciu, a praca wykonana przez Klaudię Boduszek i Krystiana Garbusa z klasy III c zajęła drugie miejsce! W konkursie wzięło udział 16 szkół gimnazjalnych, z których nadesłano 34 prace multimedialne. Zadaniem uczestników było przedstawić w formie prezentacji multimedialnej swoje propozycje walki z nałogiem. Klaudia i Krystian przygotowali prezentację pod kierunkiem pedagoga szkolnego p. Agnieszki Zapiórkowskiej.


20. Sprawozdanie z jednodniowej wycieczki do Warszawy

6 grudnia 2006 roku o godzinie 6.00 wyruszyliśmy na jednodniową wycieczkę do Warszawy. Dzięki dofinansowaniu z funduszu programu ,,Szkoła Marzeń'' wzięło w niej udział 50 uczniów, m.in. z naszego gimnazjum, ze szkół podstawowych z Nowego Korczyna i Brzostkowa oraz buskich szkół średnich (absolwenci naszego gimnazjum, którzy występowali w przedstawieniu o powstaniu warszawskim).
Celem wycieczki było zwiedzenie miejsc związanych z powstaniem warszawskim, oraz Muzeum na Zamku. Najważniejszym jednak punktem wycieczki było Muzeum Powstania Warszawskiego. Aby efektywnie wykorzystać czas podzieliliśmy się na dwie grupy. Pierwsza poszła do Zamku Warszawskiego, a druga wybrała się do Łazienek Królewskich. Zwiedzając odbudowany ze zgliszcz wojennych zamek, dowiedzieliśmy się, iż rezydencją królewską został on dopiero po 1526 roku. Wybudowano go w stylu wczesnobarokowym. Urzekły nas bogate wnętrza sali balowej, tronowej i biesiadnej - w której odbywały się spotkania króla z intelektualistami , tzw. ,,obiady czwartkowe''. W każdym z wnętrz przykuwały uwagę zwiedzających liczne zabytkowe obrazy zgromadzone głównie przez ostatniego króla Polski - Stanisława Augusta Poniatowskiego. W skład kolekcji dzieł artystów europejskich wchodzą obrazy:
M. Bacciarelliego, Rembrandta, I.M. Nattiera oraz zbiór 560 kobierców arrasów wschodnich.
Kolejnym miejscem zwiedzania było Muzeum Powstania Warszawskiego. Już przy wejściu do budynku dało się słyszeć odgłosy wystrzałów charakterystyczne dla działań wojennych. Przyciemnione oświetlenie i zróżnicowana kolorystyka wnętrz z bogatymi ekspozycjami wprowadziły nas w klimat okupacji. Można się było nawet przestraszyć, przechodząc kilkudziesięciometrowym kanałem, zbudowanym na wzór prawdziwych, którymi przedzierali się powstańcy. Z ciekawej opowieści przewodnika dowiedzieliśmy się o wielu nieznanych faktach historycznych. Poznaliśmy związane z powstaniem warszawskim nazwiska i losy bohaterów tych krwawych dni stolicy. Byli to m. in.: Elżbieta Zawadzka, Maria Stypułowska-- Chojecka czy Antoni Chruściel o pseudonimie ,,Monter''.
Ostatnim miejscem, które odwiedziliśmy był cmentarz na starych Powązkach. Zapaliliśmy znicze na mogiłach żołnierzy Armii Krajowej, znanych nam bohaterów "Kamieni na Szaniec"A. Kamińskiego: "Alka"- Aleksandra Dawidowskiego, "Rudego"- Jana Bytnara oraz "Zośki"-Tadeusza Zawadzkiego.
Dzięki nietypowej dla zimy- bezśnieżnej i bezchmurnej aurze na drodze panowały doskonałe warunki, więc do Nowego Korczyna wróciliśmy zgodnie z planem - już o godz. 23:00.
Uważamy, że była to wspaniała lekcja historii i polecamy wszystkim, aby odwiedzili nasza piękną stolicę, jej zabytki - szczególnie niedawno otwarte Muzeum Powstania Warszawskiego, skarbnicę wiedzy i pamiątek na temat bohaterskiego zrywu warszawiaków, a p.w. młodzieży.

SKT "Sokole OkO"


 

19. WYJAZD na MUSICAL "ANIA z ZIELONEGO WZGÓRZA" w reżyserii Jana Szurmieja


W piątek 8 grudnia 40-osobowa grupa z pięcioma opiekunami miała możliwość wyjazdu do teatru im. St. Żeromskiego do Kielc (częściowo w ramach funduszu z projektu "Szkoła Marzeń") - na długo (od września) wyczekiwany (w kasowej kolejce) nietypowy spektakl teatralny - musical pt.: "Ania z Zielonego Wzgórza" - który wielu kojarzy się ze słodką historią Ani Shirley z powieści Lucy Maud Montgomery. Nikt by nie przypuszczał, że świetnie nadaje się ona na musical. Dostrzegł to i wykorzystał ( już nie po raz pierwszy ) "spec" od musicali - Jan Szurmiej.
Wiele osób obawiało się, czy reżyser nie stworzy za bardzo słodkiego i kolorowego dzieła, opartego na wesołych pląsach bohaterów ubranych w stroje z epoki. Jednak, wykorzystując swoje doświadczenie oraz talent i umiejętności aktorów, udało się wykreować pełen radości życia, pochwały, przyjaźni i życzliwości spektakl.
W tytułową rolę Ani wcieliła się Katarzyna Gałasińska - aktorka, która od niedawna występuje na kieleckiej scenie. Był to dobry wybór, gdyż widać, że jest utalentowaną profesjonalistką. W ubiegłym roku ukończyła warszawską Akademię Teatralną oraz uczęszczała do szkoły muzycznej w klasie fortepianu, opanowała podstawy baletu i dysponuje trzyoktawowym głosem. Na pierwszy rzut oka widać, jak wielką przyjemność sprawia jej kreowanie tej postaci. Najwięcej radości przysparza jej wykonywanie utworów (w aranżacji Zbigniewa Karneckiego), które są podstawą musicalu. Do tego trzeba zaliczyć również świetną mimikę oraz łatwość tańca, która pomaga jej w wypełnianiu całej przestrzeni scenicznej, nawet gdy pojawia się na "deskach" sama. Postać Ani kojarzona jest z roześmianą, sympatyczną i ujmującą, uwrażliwioną dziewczynką. Taka właśnie jest bohaterka grana przez Katarzynę Gołasińską.
Musical zyskał na swej świetności także dzięki dobrze prowadzonym rolom Maryli (Mirosława Krajewska - gościnnie; Joanna Kasperek) oraz poczciwego i małomównego Mateusza (Janusz Głogowski). Na Zielonym Wzgórzu pojawia się także pani Linde (Małgorzata Andrzejak), której gra jest równie przekonująca. Kamila Boruta też świetnie sprawdziła się jako koleżanka Ani - Diana Barry.
Szkoda, że pyszałkowaty i zarozumiały Gilbert Blythe ( Paweł Kumięga) nie miał okazji, żeby wyraźniej zaistnieć. Myślę że, gdyby reżyser rozwinął tę postać spektakl zyskałby jeszcze bardziej na swojej świetności.
Scenografia, która niektórym mogłaby się wydać zbyt skromną, również znakomicie spełnia swoją rolę. Stało się to w dużej mierze za sprawą gry świateł.
Musical ten nie szybko zniknie z teatru afisza. Głównie dlatego, że kochają go zarówno dzieci jak i dorośli, zwłaszcza fani książkowej bohaterki oraz ci, którzy lubią rodzinne wieczory z szydełkiem i włóczką.

Anna Misiaszek - czł. SKT "Sokle OkO"


 

 


 

18. Na cześć Tej - co ZMARTWYCHWSTAŁA!

W sobotę 11 listopada o godz. 11:00 w kościele parafialnym w Nowym Korczynie ks. dziekan Krzysztof Liburski odprawił uroczystą mszę za Ojczyznę. Uczestniczyły w niej m.in. poczty sztandarowe: związku kombatantów, straży pożarnej oraz miejscowej orkiestry.
Po mszy św. ks. proboszcz zaprosił wiernych zgromadzonych w świątyni na krótki występ artystyczny związany tematycznie z obchodzonym Świętem Niepodległości. Młodzież gimnazjalna zaprezentowała kilkunastominutowy montaż słowno-muzyczny. Wykorzystała w nim twórczość poetycką naszego rodaka z Nowego Korczyna - ks. Bogusława Jaroszka, który od kilkunastu lat przebywa na parafii w Sudbury w Kanadzie. Uważni słuchacze mieli możliwość poznania lub przypomnienia sobie zwięzłych wiadomości na temat historii walk niepodległościowych, które rodzily się również na naszym terenie (w okolicach Czarków, Starego i Nowego Korczyna).
Wymowne znaczenie w odniesieniu do współczesnej rzeczywistości Polski miały słowa dwóch ostatnich wierszy: ,,Jest taki kraj na świecie" oraz ,,Pamiętaj, Polaku" z tomiku ks. B. Jaroszka ,,Pieśń o dziejach mojego narodu".
Na zakończenie uczniowie zaśpiewali pieśń ,,Boże, coś Polskę...", do wykonania której włączyli się wstając, wszyscy obecni w świątyni. Odprawiona msza w połączeniu z częścią artystyczną była pouczającą lekcją historii. Szkoda tylko, że zbyt mało młodzieży wzięło w niej udział.

SKT "Sokole OkO"


 

17. Od Bogurodzicy do Roty...,
czyli o hymnach polskich przez stulecia


10 listopada o godz. 11:15 w naszej szkole odbyła się akademia z okazji 88 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pt. "Od Bogurodzicy do Roty...". Scenariusz dotyczył historii narodowych hymnów polskich.
Uroczysty apel przygotowała p.Faustyna Juda wraz z uczennicami klas trzecich. Najpierw zaprezentowano "Bogurodzicę" najstarszą pieśń narodową powstałą ok. XII-XIIIw. Za jej twórcę uważa się św. Wojciecha. Ten średniowieczny hymn odśpiewała a'cappella M. Lasak.
Później nasze koleżanki przedstawiły "Apostrofę do miłości Ojczyzny", czyli utwór znany dziś pt. "Święta miłości kochanej ojczyzny" powstały w 1774r. Znany jako Hymn Szkoły Rycerskiej". Niestety do dzisiejszych czasów nie przetrwała pierwotna melodia, nie wiadomo też, kto był jej twórcą. Do słów biskupa I. Krasickiego melodię skomponował W. Sowiński. Dziś pieśń ta jest hymnem Wyższej Szkoły Wojsk Lotniczych w Dęblinie.
Następnym hymnem był Mazurek Dąbrowskiego, którego prowykonanie odbyło się 21 lipca 1797r.we Włoszech.
Inne jego tytuły to: "Pieśń Legionów Polski we Włoszech", "Jeszcze Polska nie zginęła", czy "Hymn narodowy". Autorem słów jest J. Wybicki, a melodię przypisywano H.K.Ogińskiemu. Od 1926r. oficjalny hymn naszego kraju.
Kolejna pieśń to: "Boże coś Polskę". Została ona napisana w pierwszą rocznicę utworzenia Królestwa Kongresowego, czyli polskiego. Autorem słów był Alojzy Feliński, muzykę zaś skomponował Jan Nepomucen Kaszewski, kapitan 4 pułku piechoty. Po powstaniu listopadowym zrezygnowano z melodii Kaszewskiego i zaczęto ją śpiewać na melodię starej pieśni

 

kościelnej "Bądź pozdrowiona, Panienko Maryjo".
Następnie wysłuchaliśmy "Warszawianki". Na wiadomość o
wybuchu powstania listopadowego Casirair Delavigne pisze w Paryżu wiersz
"La Varsovienne" (1831), muzykę zaś układa Daniel Auber. Do Polski trafiła 5 kwietnia 1831 roku.
Kolejną pieśnią jest "Rota". Utwór ten napisała Maria Konopnicka w 1908 roku w związku z akcją władz pruskich, której celem było wywłaszczenie i wynarodowienie ludności polskiej, zamieszkałej na terenie ówczesnego zaboru pruskiego. Muzykę skomponował Feliks Nowowiejski.
Podczas apelu poznaliśmy nie tylko historię każdej pieśni, ale usłyszeliśmy je w wykonaniu szkolnego chóru, co stanowiło dodatkową atrakcję. Wszyscy z uwagą wysłuchali przygotowanej prezentacji. Moim zdaniem, była ona bardzo ciekawą i odmienną lekcją historii o polskich pieśniach narodowych, które towarzyszą Polakom w trudnych chwilach dziejowych, jak mówią słowa:

Nie rzucim ziemi
skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski ród,
królewski szczep piastowy.
Nie damy, by nas gnębił wróg.

Tak nam dopomóż Bóg !


 

16. GRATULACJE, NAGRODY I RÓŻE


W poniedziałek, 30 października 2006 r., Samorządowe Gimnazjum im. Św. Kingi w Nowym Korczynie zapełniło się strażakami i młodzieżą w dresach sportowych w kolorach barw narodowych. Przybyli oni na niezwykłe spotkanie, mające rangę uroczystości wojewódzkiej.
Gości serdecznie powitał gospodarz gminy wójt p. mgr inż. Janusz Gajda, któremu wymienianie nazwisk i tytułów zajęło kilka minut, przedłużonych brawami - zgromadzonej w sali gimnastycznej - gimnazjalnej młodzieży.
Oto goście:
1. Mirosław Pawlak - poseł na sejm RP, prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP w Kielcach
2. Andrzej Martoś - przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
3. Brygadier Ryszard Januszek - dyrektor Wojewódzkiego Związku OSP w Kielcach
4. Ireneusz Żak - zastępca prezesa Wojewódzkiego OSP w Kielcach
5. Adam Jarubas - prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Kielcach
6. Kapitan Sławomir Karwat - przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach, naczelnik Wydziału Szkolenia
7. Młodszy brygadier Andrzej Raczyński - naczelnik Wydziału Sportu i Kultury Fizycznej Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach
8. Jerzy Kolarz - starosta buski
9. Czesław Pargieł - starosta staszowski
10. Brygadier Stanisław Woś - komendant PSP w Busku - Zdroju
11. Brygadier Krzysztof Wolak - komendant PSP w Sandomierzu
12. Młodszy brygadier Janusz Tasak - komendant PSP w Staszowie
Władze gminne OSP reprezentowali - wspomniany na początku wójt i jednocześnie prezes Zarządu Gminnego p. Janusz Gajda i komendant gminny p. Andrzej Wajs, o którego drugiej funkcji, będzie mowa w odpowiednim czasie. Obecny był również wicewójt p. Józef Boduszek.
Nad całością natomiast dyskretnie czuwała dyrektor gimnazjum p. mgr Barbara Karnawalska.
Wszyscy ważni i dostojni goście przybyli do Nowego Korczyna z bardzo prostej przyczyny. Oto młodzieżowa drużyna chłopców, członków OSP, zdobyła w dalekich Słubicach tytuł mistrza Polski w zawodach sportowo - pożarniczych, co jednocześnie oznacza prawo startu w przyszłorocznych mistrzostwach Europy w tejże konkurencji, które to zawody odbędą się w Szwecji.
Zabierajac głos panowie - Mirosław Pawlak, Andrzej Martoś i Ryszard Januszek - z dumą podkreślali sukces młodych strażaków, a jednostkę OSP w Nowym Korczynie nazywali "kolebką zwycięstw", natomiast p. Andrzeja Wajsa, opiekującego się chłopcami - ojcem sukcesu.
Cenne, rzeczowe nagrody od wszystkich szczebli strażackiej władzy trafiały do rąk członków najlepszej w Polsce młodzieżowej drużyny w zawodach sportowo - pożarniczych rozgrywanych według regulaminu CTIF.
Warto tu wspomnieć o tym, że drużynę tę stanowią uczniowie gimnazjum, które tak gościnnie przyjęło wszystkich przybyłych.
Właśnie, bo oprócz wymienionych tu osób, były jeszcze trochę zawstydzone dziewczęta z podstaszowskich Koniemłotów i Skotnik w pobliżu Sandomierza. Dziewczęta te mają na swoim koncie również wiele sukcesów w zawodach sportowo - pożarniczych, chociaż bieżący rok miały mniej udany. Wyglądały trochę na zawiedzione, bo i nagród mniej dostały, a i brawa były jakby bardziej skąpe. Bardzo dobrze się jednak stało, że w takich chwilach byli z nimi komendanci powiatowi PSP w Staszowie i Sandomierzu oraz starosta staszowski.
Jako się więc rzekło, głównymi bohaterami spotkania byli strażacy - gimnazjaliści z Nowego Korczyna. Gratulacjom i brawom dla nich nie było końca. Przemawiający prześcigali się w pochwałach i twierdzili, że "nasza" drużyna w lipcu 2007 r. w Szwecji stanie na najwyższym podium. Można wierzyć prezesowi Zarządu Wojewódzkiego OSP, że stworzy drużynie dogodne warunki do treningu przed tak prestiżowymi zawodami. W każdym bądź razie oczekiwania są ogromne.
Dla historii i zwykłego szacunku dla tych, którzy osiągnęli sukces, trzeba podać ich nazwiska. Oto kapitan drużyny Grzegorz Dryja, obok niego Wojciech Boduszek, dalej Paweł Potoczny, Michał Cabaj, Adrian Brzeziński, Paweł Frania, Kamil Wcisło, Michał Stefański. Mateusz Starościak, Michał Piotrowski i Cezary Szczerba.
Grzesiek Dryja, jak na kapitana przystało, błysnął następującym powiedzeniem:
"Ja, chłopak z małej wioski, Łęki, osiągnąłem tak wielki sukces. Osiągnąłem go ciężką pracą, trochę talentem i dzięki naszemu trenerowi, którym jest pan Andrzej Wajs. Dziękuję mu za to serdecznie i za to, że stworzył z nas prawdziwą drużynę". Podobną opinię wyraził Wojciech Boduszek.
Kiedy wydawało się, że wszystkie najważniejsze sprawy zostały załatwione, bo i p. dyrektor Barbara Karnawalska została wyróżniona, prezes Mirosław Pawlak wręczył p. Andrzejowi Wajsowi najwyższe strażackie odznaczenie - medal im. Bolesława Chomicza, co przyjęte zostało z ogromnym aplauzem przez niemal 300 osób zgromadzonych w sali gimnastycznej. Ale i na tym jeszcze uroczystość nie została zakończona. Oto nastąpił rzadko spotykany element wychowawczy najwyższej rangi. Mistrzowie Polski, młodzi druhowie, z pewnym zażenowaniem, kolejno zaczęli wręczać po symbolicznej róży swoim matkom, które stały się cichymi bohaterkami spotkania. Niektóre z nich rozpłakały się, a wzruszenie to udzieliło się znacznie większej liczbie obserwujących.
Róża dla matki za sukces syna i przez niego wręczona być może stanie się przysłowiowym wzorem dobrego wychowania.
Nasze gimnazjum ma to szczęście, że każda, na szerszą skalę organizowana uroczystość, ma niezwykłą wymowę. Tak było podczas oficjalnego otwarcia sali gimnastycznej, kiedy to gościł mistrz olimpijski w boksie Józef Grudzień, tak było podczas nadania szkole imienia św. Kingi i wręczenia sztandaru, tak samo było podczas spotkania z biskupem kieleckim Marianem Florczykiem, takie same pozytywne i wzruszające jest spotkanie z okazji zdobycia mistrzostwa Polski przez młodych strażaków, ale i uczniów naszego gimnazjum.


 


15. Gabrysia Bronkowska i Ewa Stojek - laureatkami ogólnopolskiego Konkursu Pisania Listów

Rok 2006 został ogłoszony przez Senat RP Rokiem Języka Polskiego. Z myślą popularyzacji pięknej i poprawnej polszczyzny zorganizowano w Krakowie Festiwal Poezji i Muzyki "Uroda słowa", który trwał od 9 do 15 października 2006 roku. Festiwal uświetnił obchody Roku Języka Polskiego, gdyż przygotowano m.in. wiele spektakli poetyckich, koncertów, sesję Norwidowską oraz panel "O upadku polszczyzny?".
Jednym z punktów programu Festiwalu był Konkurs Pisania Listów dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej pod auspicjami Poczty Polskiej i agencji artystycznej "57". Spośród 201 prac, nadesłanych na konkurs, jury w składzie: Magdalena Kreter - Bartkiewicz, dyrektor biura promocji i marketingu Poczty Polskiej, prof. Andrzej Markowski, dyrektor Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Renata Kurek, specjalista w biurze promocji i marketingu Poczty Polskiej, nagrodziło 13 prac.
Nagrody otrzymały również nasze uczennice:

Ewa Stojek z kl.3 "c" i Gabrysia Bronkowska z kl. 2 "c" /pod kier. J. Kulik/.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 15 października 2006 roku w Operze Kameralnej w Krakowie. Laureatki otrzymały nagrody książkowe, a także zostały zaproszone na spektakl "Świtezianka" w reż. J. Leśniak-Jankowskiej. Wzięły udział w konkursie językowym, który prowadził prof. Andrzej Markowski.

 

Serdecznie gratulujemy naszym laureatkom sukcesu, ponieważ jest to również sukces naszego gimnazjum !

 


14. Obchody milenijne na Św. Krzyżu

W bieżącym roku - 2006 obchodzono na Św. Krzyżu uroczystości milenijne ( z okazji tysiąclecia istnienia klasztoru).
12 października 2006 roku nasza szkolna grupa teatralna "Sokole OkO" ( w składzie dziesięciu uczennic klas I a, b, c: Martyny Karnawalskiej, Magdaleny Kulik, Katarzyny Zając, Agnieszki Sokół, Patrycji Gogołowicz, Iwony Pasternak, Magdaleny Podkowy, Aleksandry Cerazy, Aleksandry Wytrwał ) wraz z opiekunem p.Grażyną Kańską wzięła udział w przygotowaniu i wystawieniu plenerowego widowiska historycznego na przyklasztornej skarpie na Św. Krzyżu. W blisko dwugodzinnym, barwnym spektaklu (oprócz naszego teatrzyku) uczestniczyło wiele innych szkolnych zespołów i grup tanecznych - m.in.
z WDK-a i Kielc. Udział w tym artystycznym przedsięwzięciu nie tylko dostarczył nam satysfakcji i wiedzy na temat historii chrześcijaństwa w naszym świętokrzyskim regionie, ale również wzbogacił nas artystycznie, przysparzając niezapomnianych wrażeń podczas oglądania występów różnych zespołów, grup tanecznych i baletowych.
"Podróże kształcą"- warto więc o tej maksymie pamiętać i korzystać z każdej nadarzającej się okazji na wyjazd poza obręb swojej miejscowości, gminy, województwa czy państwa.

SKT ,,Sokole OkO"

13. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 


"Jesteście z nami od pierwszej literki.
Uczycie, jak dojrzewać i rozwijać talenty,
Jak wymagać od siebie i nie popadać w przeciętność".


W dniu 16 października 2006 roku w naszym gimnazjum odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona z otrzęsinami klas pierwszych. Część oficjalną rozpoczęło uroczyste wprowadzenie sztandaru szkoły oraz odśpiewanie hymnu państwowego. Były gorące życzenia składane przez p. dyrektor Barbarę Karnawalską oraz serdeczne życzenia i piękne róże od Rady Gminy i pana Wójta. Na część artystyczną przygotowaną przez panie: Lucynę Krzyżańską, Monikę Kaszubę , Longinę Szumilas - Cygan oraz pana Sławomira Michałka i gimnazjalną młodzież złożyły się: inscenizacja pt. "Wpływ poziomu wiedzy na stan zdrowia ucznia" przygotowana przez Akademię Bujnej Wyobraźni oraz wspomnienia z wakacji, w których uczniowie sami przestrzegali przed wirusem "obibokus maniakus", który może dopaść każdego. Całość uświetnił śpiew naszego chóru, który "Balladą kujona" przypomniał niejednemu jak w wieku 7 lat "poznał szkolny świat". Były uśmiechy i gromkie brawa. W role konferansjerów wcielili się - z ogromnym powodzeniem - uczniowie klas drugich Magda Juszczyk i Piotr Łysoniewski.
Ten dzień był równie ważny dla naszych pierwszaków, których przyjęliśmy do braci szkolnej, ale wcale nie taryfą ulgową, musieli na to zapracować. Bonifacje - uroczystość zainicjowana krótkim kabaretem w konwencji teatru greckiego, odbyła się w trzech odsłonach. Akt I rozegrał się w scenerii wiejskiej chaty, gdzie gospodarzyli Dziad i Baba. Akt II to rywalizacja klas pierwszych. W konkurencjach oceniano kocie stroje, przygotowaną przez klasy piosenkę oraz reklamę kociego produktu. Następnie uczniowie z klas pierwszych
zostali poddani próbom: mleka, ciemności i mądrości. Największy entuzjazm wzbudził konkurs niespodzianka, który rozruszał uczniów i całą publiczność.
Całość obserwowało i oceniało zacne jury w składzie: p. Barbara Gajda, p. Faustyna Juda, p. Artur Grzesiak i p. Leszek Chrobot. Najlepiej zaprezentowała się klasa I a, następnie kolejno I b, I c i I d. Były nagrody, zasłużone brawa i ogrom radości.
Akt III - Uroczyste Ślubowanie poprowadziła pani dyrektor.
Uczniowie klas pierwszych po otrzymaniu wiz z rąk Bonifatego, już na mocy prawa mogą przebywać na terenie gimnazjum.


12. Nasi gimnazjaliści najlepsi w Polsce w sportach pożarniczych!


 

W dniach 30 września - 1 października odbyły się w Słubicach VII Krajowe Zawody Sportowo - Pożarnicze MDP wg regulaminu CTIF. Mistrzostwo Polski wywalczyła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Nowego Korczyna, która będzie reprezentować nasz kraj w Szwecji (Revinge) w dniach 15 - 21 lipca 2007 roku podczas mistrzostw Europy!
Skład najlepszej w Polsce drużyny tworzą nasi gimnazjaliści: Grzegorz Dryja, Michał Cabaj, Wojtek Boduszek, Paweł Potoczny i Adrian Brzeziński (3b), Michał Stefański i Mateusz Starościak (1a), Paweł Frania (2d), Kamil Wcisło (2c), Michał Piotrowski (1c) i Czarek Szczerba (1b). Opiekunem drużyny jest p. Andrzej Wajs.
W tej edycji zawodów rywalizowało 19 zespołów. Każda drużyna startowała dwa razy, lepszy rezultat zaliczano do końcowej klasyfikacji. W pierwszym starcie zaczęliśmy od dobrego wyniku w ćwiczeniu bojowym, lecz pechowy upadek na ostatniej zmianie sztafety kosztował nas 10 punktów karnych. Prawdziwy charakter pokazaliśmy w drugim starcie. Pobiegliśmy rewelacyjnie w bojówce, łamiąc magiczną barierę 40 sekund. Gdy ogłoszono nasz czas 39,09 s. sami nie mogliśmy w to uwierzyć! Wyprzedziliśmy faworyzowana drużynę z Wielkopolski o 3 sekundy. Po rewelacyjnym czasie w bojówce i znakomitej sztafecie pewnie zdobyliśmy mistrzostwo Polski.
Teraz musimy jeszcze "wyśrubować" czas w sztafecie i do Szwecji pojedziemy powalczyć o "złoto"!


 


11. WYCIECZKA DO CHORZOWA


27 września br. odbyła się w ramach projektu Szkoła Marzeń wycieczka do Chorzowa. Wycieczka ta była jednym z elementów pracy Szkolnego Ośrodka Rozwoju Kariery. Grupa 17 uczniów i 2 opiekunów zwiedziła Planetarium i ZOO w Chorzowie.
W Planetarium wzięliśmy udział w prezentacji dotyczącej budowy wszechświata pt. "Układ Słoneczny i ruchy Ziemi". Po prezentacji uczniowie mieli możliwość porozmawiać z pracownikami Planetarium na temat zawodu, który wykonują. Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie ZOO. Młodzież podglądała życie zwierząt i ich zaskakujące czasem zachowania. Z zainteresowaniem obserwowali pracę opiekunów i pracowników ZOO.
Uczestnicy wycieczki, w trakcie tej wyprawy mogli poznać nowe, ciekawe zawody, które sprawiają radość i satysfakcję ludziom, którzy je wykonują.
Opiekę nad wycieczkowiczami sprawowali: p. Barbara Witkoś i p. Krzysztof Kański.


10. L E K C J A Ż Y C Z L I W O Ś C I

22 września 2006 r. do Samorządowego Gimnazjum im. Św. Kingi w Nowym Korczynie przybył biskup kielecki Marian Florczyk.
Kiedy wszyscy oczekiwali posągowej postaci, poważnej miny i niezwykłego dostojeństwa - zobaczyli skromną osobę, miłą uśmiechniętą twarz i pełne życzliwości oczy Jego Ekscelencji.
Ksiądz biskup zaskoczył wszystkich nie tylko ujmującym wyglądem. Gdy zabrał głos, okazało się, że każde słowo, każdy gest wywoływały wśród słuchaczy pozytywną reakcję, mimo że mówił nie tyle o prawach ucznia, co przede wszystkim o obowiązkach. Powiedział mniej więcej tak: " Jesteście młodzi i piękni, ale musicie być również mądrzy. Mądrość zaś zdobywa się pracą, która - w zależności od waszego podejścia - może być także przyjemnością".
Tu trzeba dodać, że specjalnie dla Jego Ekscelencji gimnazjaliści przygotowali niespodziankę w formie inscenizacji z życia św. Kingi, a więc patronki szkoły.
Właśnie ogrom pracy włożonej w przedstawienie zauważył nasz gość. Podobała mu się gra młodych aktorów, scenografia, kostiumy i charakteryzacja, nie mówiąc już o reżyserii p. Grażyny Kańskiej; Żartobliwie powiedział, że łatwiej jest zagrać króla, bo każdy chciałby nim być, gorzej natomiast żebraka, ponieważ nikt z nas nie marzy o takiej roli.
Była to piękna aluzja do tej cechy św. Kingi, która i obecnie jest niezwykle cenna. Otóż księżna Kinga szczególnie opiekowała się ludźmi chorymi, biednymi i żebrakami, a takich przecież ciągle jest wielu. Do tej grupy zaliczył ksiądz biskup narkomanów, którzy wymagają naszej pomocy. Opowiedział przy tej okazji o wstrząsającej śmierci młodej dziewczyny, narkomanki, do której pomoc przyszła za późno.
Ksiądz biskup nie namawiał do wielkich czynów, działań ponad uczniowskie siły, on podawał przykłady rozsądnych zachowań, a wnioski dla siebie pozostawiał młodzieży.
Rzadko się zdarza, aby zaproszony gość stawał w jednym szeregu z uczniami, a właśnie tak to zrobił biskup Marian Florczyk. Śpiewał, żartował i śmiał się, gdy tego wymagała sytuacja, poważniał, gdy jako kapłan udzielał błogosławieństwa. Jedna z uczennic tak to oceniła:
" Zaskoczył nas, bo w życzliwy sposób przemawiał do rozumu, a każdy jego gest wręcz prosił się o odwdzięczający uśmiech".
Głównie chłopców ujął ks. Biskup Marian Florczyk doskonałą znajomością tematyki sportowej. Przy okazji nie omieszkał powiedzieć o zasadzie fair play, naczelnej zasadzie sportu.
Pani dyrektor Barbara Karnawalska i wicedyrektor Barbara Gajda, wręczając bukiet kwiatów, chciały przekazać naszą życzliwość do Jego Ekscelencji, a tym samym zaprosić do ponownego odwiedzenia gimnazjum.


9. Wycieczka do Bałtowa <kliknij aby zobaczyć opis wycieczki>


 


8. Relacja z rewizyty Amerykanów z Klubów 4H Stanu Michigan w Polsce i Nowym Korczynie

W zeszłym roku przez miesiąc dwie osoby z klubu 4H "Zielona Drużyna" działającego przy naszym gimnazjum wyjechały do Stanów Zjednoczonych do Stanu Michigan na międzynarodową wymianę młodzieży. Wśród nich znalazły się: pani Zofia Dybała i jej uczennica Beata Szafraniec.
W tym roku mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć na Ponidziu grupę Amerykanów działających w klubach 4H w Stanie Michigan. Podczas tegorocznych wakacji przyszedł czas na rewizytę. Do Polski przyjechało dwanaście osób wraz z opiekunami aby poznawać nasz piękny kraj jego tradycje i kulturę jak również uczyć się języka polskiego. Trzy osoby - państwo Dee i Wayne Williams wraz z córką Rebeką zamieszkały w domu pani Zofii Dybały- lidera wolontariusza klubu 4H"Zielona Drużyna". W dniach od 5 do 15 lipca 2006r. podziwiali i poznawali nie tylko uroki województwa świętokrzyskiego ale i wspaniałe okolice Małopolski. Poznawanie Polski zaczęło się od lotniska na Balicach skąd udaliśmy się do pobliskiego Zamku w Przegorzałach, który zachwyca przepięknym widokiem na przepływającą w dole rzekę Wisłę. Przyjemność zwiedzania spotęgował fakt, że tam właśnie znajduje się Instytut Nauk Amerykanistycznych, który przedstawił w całej swej okazałości możliwości zdobywania wiedzy o Stanach Zjednoczonych w naszym kraju.

 


Następnego dnia udaliśmy się w Góry Świętokrzyskie, na Święty Krzyż, gdzie właśnie obchodzono 1000 lecie Sanktuarium. Słoneczna pogoda pozwoliła nam na podziwianie panoramy widokowej z Łysej Góry. Potem w planie dnia znalazła się kielecka Kadzielnia i długi spacer po Tokarni. Kolejnego dnia udaliśmy się na zamek w Niepołomicach a stamtąd do Kopalni Soli w Wieliczce. Był to bardzo upalny dzień, który z przyjemnością spędziliśmy w kopalni dającej chłód na przetrwanie ponad 30 stopniowego upału. Podczas wizyty Amerykanów w Polsce nie można było pominąć naszego Krakowa, który z każdej strony ukazuje bogactwo i wyjątkowość. Długi spacer po Rynku, Sukiennice i Wawel tak zachwyciły Amerykanów, że z żalem opuszczali to wspaniałe miasto. Moim gościom przedstawiłam również najbliższą okolicę a mianowicie Kolegiatę Wiślicką, wyjątkowo piękne w naszej okolicy pola lawendowe oraz liczne uzdrowiska, którymi może pochwalić się Busko Zdrój.
Przyszedł również czas na spotkanie z członkami Klubu 4H w naszym gimnazjum. Mieliśmy okazję pochwalić się pięknymi pracami wśród których znalazły się ręcznie haftowane obrazki, kolorowe butelki, okolicznościowe kartki pocztowe, stroiki i wyroby z wikliny. Prace te nasi uczniowie wykonywali pod kierunkiem pań: Małgorzaty Wilewszkiej i Małgorzaty Wach. Podczas spotkania młodzież z Klubu 4H z naszego gimnazjum miała możliwość do przeprowadzenia ciekawych rozmów w języku angielskim i praktycznego sprawdzenia swoich umiejętności językowych zdobywanych pod kierunkiem pani Zofii Dybały. Trzeba przyznać, że dobrze poradzili sobie z tym zadaniem. Jednocześnie zdobyli dowód na to, że dobra znajomość języka angielskiego daje możliwość do poznawania nowych ciekawych ludzi. Państwo Williams byli zachwyceni tym, co zobaczyli. Bardzo podobały się im nasze prace klubowe i stwierdzili, że to co robimy jest przepiękne i rzeczywiście widać w tym ogrom pracy i serce klubowiczów. Porównaliśmy działalność klubów w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Wymieniliśmy cenne doświadczenia i spostrzeżenia jak również przekazaliśmy sobie drobne upominki, które będą nam przypominać o tym miłym spotkaniu. W tym miejscu chciałabym bardzo podziękować pani dyrektor Barbarze Karnawalskiej za wsparcie w prowadzeniu klubu, cenne rady i pomoc w jak najlepszym przygotowaniu się do rewizyty naszych nowych przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych, panu wójtowi Januszowi Gajdzie za spotkanie z naszymi gośćmi i przekazanie im folderów o Nowym Korczynie.
Amerykanie wyjeżdżając z Ponidzia zabrali ze sobą mnóstwo wrażeń i miłych wspomnień zapewniając, że nadal będziemy ze sobą współpracować, aby w kolejnych latach nasi klubowicze mogli wyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych, poznawać nowych kolegów, zdobywać cenne doświadczenia, poprawiać swoją znajomość języka angielskiego i prężnie pracować w klubach 4H, które przynoszą chlubę szkole, regionowi i Polsce.

 

Opis zdjęć:
1595- spotkanie z klubem 4H "Zielona Drużyna "w Nowym Korczynie
1607 - prezentacja prac klubowych i wymiana drobnych upominków
1610 - prezentacja prac klubowych i wymiana drobnych upominków
1623 - pamiątkowe zdjęcie klubowiczów z pańswem Williams w przyszkolnym ogródku
1624 - pamiątkowe zdjęcie klubowiczów z pańswem Williams przed budynkiem gimnazjum w Nowym Korczynie


7. PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU "EUROPEJSKA SZKOŁA"


Nowy Korczyn to miejscowość położona u zbiegu dwóch rzek : Wisły i Nidy.
Szczególnie interesujące jest, to, że oprócz bogatej historii posiada równie stare tradycje
szkolne. Już bowiem w drugiej połowie XIII wieku istniała tu szkoła parafialna, która z
biegiem lat stała się jedną z najlepszych w całej Małopolsce. Wielu jej uczniów
kontynuowało naukę na Akademii Krakowskiej, kończąc ją z tytułem magistra. O wysokim
poziomie dydaktycznym szkoły w Nowym Korczynie świadczy chociażby jej uczeń, Jan
Długosz, późniejszy wybitny kronikarz. Do końca swego istnienia, a więc do czasów
rozbiorów, szkoła miała ścisły związek z krakowską uczelnią , co znacznie podnosiło jej
społeczną rangę.
Samorządowe Gimnazjum w Nowym Korczynie na swój sposób jest kontynuatorem owych
szkolnych tradycji i sukcesów. Aktualnie uczęszcza do niego 289 uczniów, zdobywając
wiedzę, rozwijając swoje umiejętności i zdolności pod okiem wykwalifikowanych
nauczycieli.
Gimnazjum dba o wszechstronny rozwój młodzieży i o to, aby prawidłowo mogła ona
zaplanować swoją dalszą drogę edukacyjną i zawodową. Ambicją szkoły jest, aby jej
wychowankowie czuli się doceniani i dorównywali poziomem swoim rówieśnikom z
najlepszych szkół w Europie.
Z zakresu edukacji europejskiej w minionym okresie prowadzone były następujące działania:
- Forum europejskie -spotkanie z przedstawicielami WODR-u z Modliszewic na temat UE;
- udział w konkursach o tematyce europejskiej "Europa bez tajemnic",
- udział w Ogólnopolskim Turnieju Interdyscyplinarnym LIGA XXI WIEKU- przygotowanie biuletynu o funkcjonowaniu UE dla społeczności lokalnej;
- spotkania Szkolnego Klubu Europejskiego "Młody Europejczyk";
- udział w Europejskiej Akademii Internetowej;
- organizacja prezentacji państw należących do Unii Europejskiej;
- organizacja Parady Europejskiej;
- współpraca ze szkołą na Litwie w ramach programu edukacyjnego eLearning eTwinning "Łączenie i współpraca bliźniaczych szkół podstawowych i średnich w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli";
- udział w programie "Moja szkoła w Unii Europejskiej";
- spotkanie z przedstawicielem Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Kielcach np. "Programy edukacyjne w UE";
- udział w programie "Młodzi Głosują"- organizacja referendum unijnego i Młodzieżowych Wyborów Prezydenckich 2005;
- organizacja konkursów plastycznych o tematyce europejskiej ;
- organizacja szkolnych konkursów wiedzy o UE;
- utworzenie w szkole biblioteczki europejskiej dla uczniów i społeczności lokalnej.
Nieodzownym elementem funkcjonowania w dzisiejszych czasach jest znajomość
języków obcych. W związku z tym angażujemy uczniów do udziału w konkursach
językowych oraz prowadzimy zajęcia pozalekcyjne z tych przedmiotów. Działania
prowadzone w tym zakresie to:
- udział w konkursie "Go Europe Go" -przygotowanie folderu o Austrii w języku niemieckim;
- udział w konkursie "List do mojej ulubionej postaci bajkowej" napisany w języku angielskim; I miejsce w eliminacjach krajowych i wyróżnienie w edycji międzynarodowej;
- współpraca ze szkoła Mukasa w Zambii- "Mój szkolny kolega z Afryki";
- udział w wymianie młodzieży Polska - Michigan 2005, korespondencja w języku angielskim z zaprzyjaźnioną szkołą;
- korespondencja w języku angielskim ze szkołą na Litwie;
- udział w konkursie The Big Challenge;
-udział w Międzyszkolnym Anglojęzycznym Festiwalu Małych Form Artystycznych.
Należy również wspomnieć , że nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje z
zakresu języków obcych . Oprócz wykwalifikowanej kadry do nauczania języków obcych ,
dwoje nauczycieli ukończyło kursy podstawowe a 15 uczestniczy w takim kursie
organizowanym przez Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I. Jego zakończenie
odbędzie się w czerwcu 2006 roku.
Prawidłowe funkcjonowanie szkoły wiąże się również z udostępnianiem uczniom korzystania
z technologii komputerowej. W naszej szkole pracownia nie należy do najnowocześniejszych,
ale staramy się wykorzystywać ją jak najlepiej. Oczekujemy na komputery, które zostały nam
przyznane w ramach projektu EFS, Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w
Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych. Większość nauczycieli posiada ukończone kursy z
podstaw obsługi komputera. Sieć komputerowa w szkole wykorzystywana jest nie tylko
podczas zajęć informatyki , ale także na innych przedmiotach i zajęciach pozalekcyjnych.
Działania prowadzone w pracowni komputerowej to:
-lekcje języka polskiego, jęz. angielskiego, geografii, chemii, WOS- u, matematyki, godz. wychowawczych;
- zajęcia pozalekcyjne z przedsiębiorczości, udział w konkursie na logo wirtualnej firmy w ramach Pakietu Wrześniowego organizowanego przez Fundację Komandor-
I miejsce w woj. świętokrzyskim i II w edycji krajowej;
- zajęcia pozalekcyjne: kółko dziennikarskie, teatralne, informatyczne, matematyczne, języka angielskiego;
- spotkania klubu europejskiego;
- korespondencja drogą elektroniczną z uczniami ze szkoły na Litwie i w USA;
- udział w konkursie na najlepszą stronę internetową;
- praca z programem multimedialnym LANGMaster i "Zawodowy list gończy", Publisher.
Aby wzbogacić swój warsztat pracy i urozmaicić zajęcia, nauczyciele tworzą i
wprowadzają programy autorskie, tj.: wychowawcze, edukacji regionalnej, edukacji
europejskiej, kółka dziennikarskiego, teatralnego, nauczania indywidualnego dla ucznia z
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym, profilaktyczne.
Uczniowie mają jednakowy dostęp do wiedzy i możliwość udziału w zajęciach
pozalekcyjnych. Udział w tych ostatnich uczniowie uzależniają od odwozu autobusem
szkolnym. Tego typu zajęcia organizowane są nie tylko dla uczniów zainteresowanych i
zdolnych. Także dla tych, którzy wymagają pomocy ze strony nauczycieli np. zajęcia z
ortografii, szybkiego czytania, nauczanie indywidualne, także w warunkach domowych,
zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego.
Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych - finaliści konkursu z
biologii i fizyki. Poza konkursami przedmiotowymi pomagamy im w zdobywaniu
najwyższych lokat także w innych dziedzinach, np.:
- konkurs "Logo naszej firmy" - I miejsce w eliminacjach wojewódzkich i II miejsce w krajowych;
- konkurs "Najstarsza potrawa regionalna" - I miejsce;
- "Młody mistrz wypieku" - I miejsce;
- "Bezpieczne gospodarstwo w oczach dziecka" - I i IV miejsce;
- "Zdrowy styl życia w zgodzie z naturą" - I miejsce;
- "Najlepszy produkt regionalny 2004", "kapliczka ponidziańska - II miejsce;
- "Przywróć tradycje regionu - I miejsce;
-Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły , LO im. Tadeusza Kościuszki w Busku Zdroju;
- II Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Solcu Zdroju - I miejsce;
- I Wiosenny Turniej Tenisa stołowego - I i II miejsce;
- I Mistrzostwa Powiatu w Biegach Przełajowych - I miejsce;
- Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego , półfinał wojewódzki , II i IV miejsce;
- VI Bieg Zdrojowy II miejsce;
-Halowa piłka Nożna Chłopców, półfinały powiatowe, II miejsce;
-Najlepszy Strzelec w Halowym Turnieju Piłki Nożnej Chłopców.
To tylko niektóre z sukcesów naszych uczniów. Cieszymy się, że aktywnie biorą udział w
różnych przedsięwzięciach, że mamy wielu uczniów zdolnych i ambitnych. Ale nie tylko
wiedza i umiejętności się liczą. Dbamy także o dobre wychowanie naszej młodzieży. W
związku z tym realizujemy własny program wychowawczy i profilaktyczny, który został
opracowany wspólnie z przedstawicielami Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
Praca wychowawcza skierowana jest na rozwój społeczny uczniów, poszanowanie
tradycji, kształtowanie poczucia odpowiedzialności, obowiązku i samorządności.
W trosce o prawidłową integrację społeczności lokalnej, szkoła organizuje uroczystości,
imprezy środowiskowe i wycieczki, np.:
- wyjazdy do kina;
- wycieczka szlakiem kardynała Karola Wojtyły;
- wycieczka historyczno â?? literacka do Lublina, Majdanka, Kazimierza i Czarnolasu;
- wycieczka do Warszawy;
- wycieczka do Oświęcimia i Brzezinki;
- wyjazd na Targi Edukacyjne;
- wycieczka do Zakopanego i na Słowację;
- wycieczka do kamieniołomu wapieni jurajskich w Skotnikach;
- udział w Rajdzie Świętokrzyskim;
- pielgrzymka historyczno religijna do Wiślicy;
- program artystyczny w kościele w związku ze śmiercią Jana Pawła II;
- turniej klas w związku z Dniem Sportu;
- ognisko integracyjne dla klas pierwszych;
- Europejska Parada Młodzieży;
- integracyjny biwak szkolny z udziałem przedstawicieli szkół z Solca Zdroju, Opatowca i Wiślicy;
- konkursy wiedzy i konkursy plastyczne;
- Sobótki i Kingonalia imprezy środowiskowe;
- udział w zawodach sportowo pożarniczych;
- mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym;
- mistrzostwa klas w halowej piłce nożnej;
- Turniej o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Piłce Siatkowej;
- indywidualne zawody lekkoatletyczne.
Wśród wielu zagrożeń i wyzwań współczesnej cywilizacji jednymi z bardziej
niebezpiecznych są zagrożenia nałogami, biernym zachowaniem ludzi, brak tolerancji dla
inności, zamykanie się w skorupie izolującej od dookoła szerzących się niesprawiedliwości,
egoizmu i zmaterializowanego życia. Szkoła wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom realizując
program profilaktyczny. W realizacji zadań programu wspiera nas samorząd lokalny, policja ,
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, Państwowa Inspekcja Pracy. Działania szkoły
prowadzone w tym zakresie to m. in. :
- udział w programie profilaktyczno - wychowawczym "Sińce uczucia" -teatru "Odyseusz" dotyczącego problemu agresji i przemocy;
- udział w programie profilaktyczno - wychowawczym "Niebezpieczne zabawy młodzieży" poruszającego problematykę uzależnień;
- udział w programie profilaktyczno - wychowawczym "Pętla zdarzeń" - poruszającego problem biernego zachowania ludzi;
- konkurs plastyczny "Nie dla przestępczości w szkole";
- konkurs plastyczny "Zachowaj trzeźwy umysł";
- "Jak bezpiecznie pomagać rodzicom w pracy w gospodarstwie domowym i rolnym" - spotkanie z pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach;
- "Zjawisko agresji, przemocy, sięgania po używki, popełniania przez młodzież czynów przestępczych i odpowiedzialności prawnej w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich" - spotkanie z policjantem z Wydziału Prewencji z Buska Zdroju i kuratorem rodzinnym;
- spotkanie z policją dotyczące przestrzegania praw człowieka, dziecka i ucznia w środowisku szkolnym;
- lekcje wychowawcze i WOS- u dotyczące przestrzegania praw człowieka.
Niemniej ważnym elementem w wychowaniu młodzieży jest szerzenie demokracji wśród
społeczności szkolnej. Dlatego organizujemy w szkole demokratyczne wybory do Samorządu
Uczniowskiego oraz bierzemy udział w programie Młodzi Głosują , w ramach którego
przeprowadziliśmy symulację referendum unijnego i Młodzieżowe Wybory Prezydenckie
2005. O demokracji mówimy również na zebraniach Samorządu Uczniowskiego, lekcjach
wychowawczych i WOS- u.
Nauczyciele stosują się do przepisów zawartych w regulaminach dotyczących oceniania
uczniów. Z przeprowadzonych wśród uczniów ankiet wynika, że uczniowie i rodzice znają
i akceptują Wewnątrzszkolny System Oceniania i Przedmiotowy System Oceniania.
Potwierdza to fakt, że w pracy gimnazjum nie było sytuacji konfliktowych dotyczących
oceniania, nie było tez odwołań od wystawionej oceny.
W wychowaniu młodzieży uczestniczą również rodzice, którzy pracują zgodnie z
wyraźnie przez siebie przyjętymi celami. Rodzice wspierają szkołę w realizacji wielu
przedsięwzięć, m.in.:
- pomoc przy organizacji imprez szkolnych - przygotowywanie poczęstunku, strojów do inscenizacji, dekoracji;
-opieka podczas wycieczek, imprez szkolnych;
- pomoc w organizacji wyjazdów na konkursy;
- zakup pomocy dydaktycznych do szkoły;
- zakup nagród dla uczniów;
- wsparcie finansowe w związku z nadaniem szkole imienia.
Szkoła jest obszarem, na którym wobec trudnych i odpowiedzialnych zadań
wychowawczych i obowiązków wobec dziecka rodzice i nauczyciele uczą się, jak coraz lepiej
wypełniać powinności rodzicielskie i nauczycielskie, jak coraz skuteczniej pomagać dziecku
w jego rozwoju. Dlatego tak istotnym jest, aby współpraca nauczyciel - uczeń - rodzic
przebiegała pomyślnie.
Wszystkie dotychczasowe działania na rzecz podniesienia poziomu dydaktyczno -
wychowawczego szkoły będą kontynuowane w latach następnych. Zdobyte doświadczenia
zostaną wzbogacone o nowe pomysły, co pozwoli na osiągnięcie sukcesów, ważnych dla
tradycji szkoły, uczniów i rodziców .


6. CERTYFIKAT "EUROPEJSKA SZKOŁA"


Dnia 19 czerwca 2006 roku nasze gimnazjum otrzymało z wyróżnieniem certyfikat jakości "Europejska Szkoła" w zakresie edukacji i wychowania. Aby otrzymać takie wyróżnienie należało spełnić wiele wymogów zawartych w standardach jakości. Nam się udało, i obecnie jesteśmy jedyną szkołą w powiecie buskim, która zdobyła ten certyfikat.
Certyfikat "Europejskiej Szkoły" przyznawany jest na trzy lata przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.

 


5. Powstańcze reminiscencje

 

W ostatnim tygodniu tegorocznych wakacji - 27 sierpnia br. ( w niedzielę ) o godz. 18.00 na placu przy muszli koncertowej w Nowym Korczynie miejscowa ludność miała możliwość oglądnięcia niecodziennego spektaklu o powstaniu warszawskim. Za niecałe dwa tygodnie - 7 września o godz. 19.00 widowisko to powtórzono w Busku- Zdroju, przy nieco innej, korzystniejszej scenerii - na skarpie przed gmachem Starostwa Powiatowego.
Przedstawienie składało się z dwóch części:
I "Byli tacy jak my..." ( przygotowały: Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Korczynie; Samorządowe Gimnazjum im. Św. Kingi w Nowym Korczynie ).
Scenariusz, reżyseria, kostiumy, muzyka, nagrania muzyczne:
Grażyna Kańska, Urszula Strzelecka, Jacek Strzelecki, Marek Kwaśniewski, Jerzy Wilk;
Wykonawcy:
Uczniowie SP w Nowym Korczynie i Brzostkowie: Katarzyna Cerazy, Karol Cerazy,
Justyna Dybała, Łukasz Dybała,
Kacper Golba, Karolina Jaśkiewicz,
Tomasz Kinor, Sylwia Kinor, Agata
Krzan, Andrzej Raczyński;
Uczniowie gimnazjum w Nowym Korczynie i Zbludowicach: Jolanta Kruk, Magdalena Kulik, Magdalena Lasak, Aneta Misiaszek, Agata Misiaszek, Anna Misiaszek,
Martyna Misiewicz, Katarzyna Zając, Filip Strzelecki;
Uczniowie zespołu Szkół Teczniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju: Jakub Kański, Marcin Matuszewski, Dawid Boduszek, Krzysztof Raczyński, Marcin Stefański.

II "Tramwajem jadę na wojnę..." ( przygotowało I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku- Zdroju)

Scenariusz i reżyseria:
Małgorzata Grabska, Hubert Stachura

Choreografia:
Hubert Stachura

Scenografia i kostiumy:
Jacek Strzelecki, Małgorzata Grabska, Urszula Polak, Irena Sobieraj

Wykonawcy:
Uczniowie i absolwenci I LO w Busku- Zdroju: Wioletta Ambroża, Karol Dudkiewicz, Karolina Kaczmarek, Inez Kądziela, Paulina Kosiuba, Katarzyna Kowalska, Justyna Mazurek, Wojciech Motyl, Katarzyna Owczarczyk, Arkadiusz Pielechowicz, Michał Przybysławski, Agata Serwin, Monika Szymczyk, Anna Tomf, Damian Wójcik, Jakub Żak, Magdalena Żelazny, Aneta Dziura oraz występujący w I części uczniowie z wymienionych wcześniej szkół: Karolina Jaśkiewicz, Kacper Golba, Michał Wesołowski, Aleksandra Cerazy, Magdalena Kulik, Magdalena Podkowa, Michał Wesołowski, Filip Strzelecki, Marcin Matuszewski, Dawid Boduszek, Jakub Kański, Marcin Stefański, Krzystof Raczyński.

Muzyka do wiersza ,,Kolęda zła":
Paweł Gospoś

Zespół muzyczny w składzie:
Maria Green- wokal; Jan Biskup- perkusja; Michał Dudkiewicz- instrumenty klawiszowe; Karol Gołuch- gitara elektryczna; Hubert Rutkowski- gitara basowa.

W programie wykorzystano utwory zespołu ,, Lao Che" z płyty ,,Powstanie Warszawskie" oraz teksty literackie z antologii ,,Warsaw Concerto- Powstanie Warszawskie w poezji" pod redakcją A.K. Kunerta, Warszawa 2004r.

Prezentacja multimedialna:
Damian Spaczyński (I LO w Busku- Zdroju), Małgorzata Grabska

Tłumaczenie tekstów niemieckich:
Szkoła Języków Obcych ,, FUN" w Busku- Zdroju
Jacek Strzelecki, Małgorzata Grabska, Urszula Polak, Irena Sobieraj

Wykonawcy:
Uczniowie i absolwenci I LO w Busku- Zdroju: Wioletta Ambroża, Karol Dudkiewicz, Karolina Kaczmarek, Inez Kądziela, Paulina Kosiuba, Katarzyna Kowalska, Justyna Mazurek, Wojciech Motyl, Katarzyna Owczarczyk, Arkadiusz Pielechowicz, Michał Przybysławski, Agata Serwin, Monika Szymczyk, Anna Tomf, Damian Wójcik, Jakub Żak, Magdalena Żelazny, Aneta Dziura oraz występujący w I części uczniowie z wymienionych wcześniej szkół: Karolina Jaśkiewicz, Kacper Golba, Michał Wesołowski, Aleksandra Cerazy, Magdalena Kulik, Magdalena Podkowa, Michał Wesołowski, Filip Strzelecki, Marcin Matuszewski, Dawid Boduszek, Jakub Kański, Marcin Stefański, Krzystof Raczyński.

Muzyka do wiersza ,,Kolęda zła":
Paweł Gospoś

Zespół muzyczny w składzie:
Maria Green- wokal; Jan Biskup- perkusja; Michał Dudkiewicz- instrumenty klawiszowe; Karol Gołuch- gitara elektryczna; Hubert Rutkowski- gitara basowa.

W programie wykorzystano utwory zespołu ,, Lao Che" z płyty ,,Powstanie Warszawskie" oraz teksty literackie z antologii ,,Warsaw Concerto- Powstanie Warszawskie w poezji" pod redakcją A.K. Kunerta, Warszawa 2004r.

Prezentacja multimedialna:
Damian Spaczyński (I LO w Busku- Zdroju), Małgorzata Grabska

Tłumaczenie tekstów niemieckich:
Szkoła Języków Obcych ,, FUN" w Busku- Zdroju


Jacek Strzelecki, Małgorzata Grabska, Urszula Polak, Irena Sobieraj

Wykonawcy:
Uczniowie i absolwenci I LO w Busku- Zdroju: Wioletta Ambroża, Karol Dudkiewicz, Karolina Kaczmarek, Inez Kądziela, Paulina Kosiuba, Katarzyna Kowalska, Justyna Mazurek, Wojciech Motyl, Katarzyna Owczarczyk, Arkadiusz Pielechowicz, Michał Przybysławski, Agata Serwin, Monika Szymczyk, Anna Tomf, Damian Wójcik, Jakub Żak, Magdalena Żelazny, Aneta Dziura oraz występujący w I części uczniowie z wymienionych wcześniej szkół: Karolina Jaśkiewicz, Kacper Golba, Michał Wesołowski, Aleksandra Cerazy, Magdalena Kulik, Magdalena Podkowa, Michał Wesołowski, Filip Strzelecki, Marcin Matuszewski, Dawid Boduszek, Jakub Kański, Marcin Stefański, Krzystof Raczyński.

Muzyka do wiersza ,,Kolęda zła":
Paweł Gospoś

Zespół muzyczny w składzie:
Maria Green- wokal; Jan Biskup- perkusja; Michał Dudkiewicz- instrumenty klawiszowe; Karol Gołuch- gitara elektryczna; Hubert Rutkowski- gitara basowa.

W programie wykorzystano utwory zespołu ,, Lao Che" z płyty ,,Powstanie Warszawskie" oraz teksty literackie z antologii ,,Warsaw Concerto- Powstanie Warszawskie w poezji" pod redakcją A.K. Kunerta, Warszawa 2004r.

Prezentacja multimedialna:
Damian Spaczyński (I LO w Busku- Zdroju), Małgorzata Grabska

Tłumaczenie tekstów niemieckich:
Szkoła Języków Obcych ,, FUN" w Busku- Zdroju
Obsługa elektroakustyczna spektaklu:
Tomasz Śledź
Patronat:
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
Buskie Samorządowe Centrum Kultury
Patronat medialny:
Tygodnik Ponidzia
Buski Kwartalnik Edukacyjny
Sponsorzy projektu:
Europejski Fundusz Społeczny - projekt ,,Szkoła Marzeń"
Swiętokrzyskie Kuratorium Oświaty
Rada Gminy Nowy Korczyn
Stowarzyszenie ,, Ziemia Buska"
Firma ,,Tranzbet"- Lesław Przeniosło, Nowy Korczyn
Tartak- Jacek Dybała, Nowy Korczyn
Przedsiębiorstwo ,,Z.i S. Para", Busko- Zdrój
Firma ,,Fizbus"- Ireneusz Zielonka, Busko- Zdrój

Zaprezentowane widowisko plenerowe miało charakter spektaklu teatralno- muzycznego z elementami rockowego musicalu, co uatrakcyjniło odbiór trudnych historycznych treści.
Całość poświęcona była bohaterom wojennym, w szczególności uczestnikom Powstania Warszawskiego, jednego z najbardziej dramatycznych wydarzeń II wojny światowej. Młodzież za pomocą wiersza, tańca i muzyki opowiedziała historię niezwykłego pokolenia młodych Polaków, którzy w tragicznych chwilach wojny i okupacji dali wyraz głębokiego przywiązania, wierności takim wartościom jak:
patriotyzm, altruizm, wytrwałość i poczucie obowiązku.
Spektakl premierowy w Nowym Korczynie uświetnili swym przybyciem członkowie organizacji kombatanckich: Edward Cyrnek, Stanisław Kopeć, Władysław Nowak, Stanisław Gwóźdź, Eugeniusz Juszczyk, Mieczysław Trela.
Treści przewidziane w ramach scenariusza wzbogaciły wywiady prowadzone na gorąco z widzami. Pan Edward Cyrnek ps, "Awantura", dowódca miejscowego oddziału AK w czasie okupacji, podzielił się swymi przeżyciami z kampanii wrześniowej i partyzantki. Pani Władysława Leżoń opowiedziała dwa przejmujące epizody ze swego wojennego dzieciństwa. Zaś jej mąż - Henryk Leżoń, przybliżył obraz okupacji zapamiętany przez kilkunastoletniego chłopca (w momencie wybuchu wojny miał 9 lat). Po spektaklu pani Izabela Kądzielawa (pochodząca z N. Korczyna) skierowała słowa podziękowania (drżącym ze wzruszenia głosem) do młodzieży, opiekunów i organizatorów widowiska. Jej rodzina - Kajderowiczów znana jest z działalności społeczno - patriotycznej. Na ręce pana Jacka Strzeleckiego w imieniu pisarki Barbary Wachowicz przekazała dwa komplety książek z cyklu "Wierna rzeka harcerstwa"o losach powstańczych warszawskich bohaterów. Są one bogatym uzupełnieniem "Kamieni na szaniec" Aleksandra Kamińskiego
Za niecałe dwa tygodnie - 7 września o godzinie 19.00 - widowisko to powtórzono wBusku - Zdroju przy nieco innej - korzystniejszej scenerii - na skarpie przed gmachem Starostwa Powiatowego. Prezentacja tego widowiska zbiegła się w czasie z Forum Mediów Polonijnych, dzięki czemu wśród publiczności znalazło się, oprócz szanownego grona kombatantów, 150 dziennikarzy z kilkunastu krajów - nie tylko Europy.
Z satysfakcją można stwierdzić, że tak liczna i dostojna widownia, wśród której nie brakło też młodzieży, z uwagą śledziła przebieg scenicznych wydarzeń. W niejednym oku zakręciła się łza, niejedno serce ścisnęło się wzruszeniem, gdy w nastrojowym oświetleniu zarysowały się sylwetki siedzących na barykadach młodych chłopców w mundurach, dziewcząt z przepaskami sanitariuszek i kilkulatków dźwigających dzielnie torby pełne tajnych ulotek. Sceneria, rekwizyty, kostiumy, charakteryzacja pozwoliły na kilkadziesiąt minut przenieść się w czasie i przestrzeni do walczącej Warszawy. ,,Złudzenie realizmu było tym bardziej przejmujące, że jeszcze przed rozpoczęciem przedstawienia aktorzy wprowadzili pierwszych widzów w klimat tamtych dni. Dwóch młodych, rosłych blondynów o aryjskiej aparycji, ubranych w czarne gestapowskie prochowce, przechadzało się wśród coraz liczniejszego tłumu ludzi. Krótkie, ostre okrzyki w języku niemieckim, tak znienawidzonym przez powstańców, nawet dziś budziły niepokój (...).
Wiersze i piosenki dotyczące powstania, inscenizacje wydarzeń powstańczych, układy baletowe oraz prezentacje multimedialne i wystawa wycinków gazetowych oraz biuletynów tworzyły wspaniale skomponowaną całość. Mocnym akcentem były utwory zespołu Lao Che w wykonaniu buskich licealistów i absolwentów. (...) Gdy gromkie owacje odbiły się echem od murów i gmachów, było już wiadomo, że projekt, nad którym pracowała grupa nauczycieli i dziesiątki uczniów, zakończony został pełnym, niekłamanym sukcesem. (...) Prace nad przygotowaniem prezentacji rozpoczęły się w maju i trwały przez całe wakacje. Wielkie zaangażowanie, zarówno ze strony organizatorów, jak i wykonawców, pozwoliło rozbudować scenariusz i pokusić się o przygotowanie dużego, plenerowego widowiska. (cytaty - ,, Powstańcze reminiscencje" E.W. [w:] Tygodnik Ponidzie, 19 wrzesień 2006 r.)
Jego walory poznawcze i wykonawcze również wspaniale ocenili goszczący na próbie generalnej (26.08.2006r.) warszawiacy - Państwo Stanisława i Kazimierz Łodzińscy, członkowie legendarnego, harcerskiego batalionu powstańczego ,, Zośka":

,,(...) W małym miasteczku u progu Ziemi Świętokrzyskiej, którą tak miłował Stefan Żeromski, młoda generacja Polaków ujawnia głęboki szczery patriotyzm, przekazując losy Polaków (...)".
Dziękujemy Wam, dziękujemy młodzieży i cieszymy się, że rośnie tak patriotycznie uformowana nowa polska generacja.
Kazimierz Łodziński wraz z Małżonką
Przewodniczący
Społecznego Komitetu Opieki
Nad Grobami Poległych Żołnierzy
Batalionu AK ,,Zośka"

Powyższe sprawozdanie z elementami recenzji przygotowali członkowie szkolnych kół - polonistycznego i teatralnego pod kierunkiem
p. Grażyny Kańskiej. 

4."Chory z urojenia" z Andrzejem Grabowskim

"Chory z urojenia" z Andrzejem Grabowskim

6 czerwca 2006 roku uczniowie Samorządowego Gimnazjum w Nowym Korczynie pojechali na jednodniową wycieczkę do Krakowa.
Głównym punktem programu było obejrzenie sztuki w Teatrze im. J. Słowackiego pt. "Chory z urojenia" Moliera w reżyserii Giovanniego Pampiglione. W roli głównej występował Andrzej Grabowski, znany nam z roli Ferdka Kiepskiego. Jako Argan, czyli tytułowy chory z urojenia, był znakomity i otrzymał owacje na stojąco. Oczarowani byliśmy także pięknymi kostiumami oraz zabytkowymi wnętrzami teatru.
Po spektaklu nasza wycieczka przespacerowała się po tzw. Plantach do kościoła franciszkańskiego, gdzie podziwialiśmy witraże Stanisława Wyspiańskiego z okresu Młodej Polski, a wśród nich najbardziej znany - nie tylko wśród Polaków - "Bóg Ojciec - stań się". Były tam witraże ilustrujące wodę, ogień, powietrze i ziemię. W tym kościele modlił się Karol Wojtyła, zanim został papieżem. Każdy z nas chciał usiąść na jego miejscu i chwilę pomodlić się.
Następnie zwiedziliśmy Pałac Arcybiskupów Krakowskich na ul. Franciszkańskiej 3 i słynne "okno papieskie".
Potem udaliśmy się do Muzeum Narodowego w krakowskich Sukiennicach. Obejrzeliśmy wiele dzieł sztuki, poznaliśmy burzliwą historię muzeum i jego eksponatów. Mogliśmy zobaczyć na żywo słynny obraz Jana Matejki "Hołd Pruski" znany nam tylko z reprodukcji. Przytłoczeni ogromem wiedzy, jaką starał się nam przekazać przewodnik, pojechaliśmy do Muzeum Lotnictwa.
W hangarach lotniczych znajdowały się modele zabytkowych samolotów - nawet z okresu I wojny światowej. Dowiedzieliśmy się, że niektóre eksponaty to jedyne egzemplarze na świecie. Wizyta w Muzeum Lotnictwa była bardzo ciekawa, gdyż mogliśmy prześledzić rozwój techniki lotniczej na przestrzeni XX wieku.
Na tym wycieczka zakończyła się. Można śmiało stwierdzić, iż była ona miłym i pouczającym oderwaniem się od codziennej szkolnej rutyny.

Członkowie koła dziennikarskiego "Szpalta"


 

3. Jedziemy na wycieczkę do Krakowa - 23 maja 2006 roku

 

"Ee, do Krakowa? Znowu!? Przecież byłaś tam sto razy. Co nowego możesz zobaczyć? Chyba się połakomiłaś, że za darmo!"- powiedział mój brat, kiedy usłyszał, że jadę na wycieczkę do Krakowa. A jednak nie miał racji i nie żałuję, że pojechałam. Rzeczywiście wiele razy tam byłam, ale nie zobaczyłam tyle, ile tym razem.
Przygoda rozpoczęła się już w autobusie, gdyż nasz przewodnik, pan Leszek Cmoch, opowiadał wiele ciekawostek o miejscowościach, które mijaliśmy.
W Krakowie byliśmy godzinie 10.00. Najpierw zwiedziliśmy Teatr im. Juliusza Słowackiego, poznaliśmy jego historię i obejrzeliśmy piękne zabytkowe wnętrza i unikatową kurtynę - obraz H. Siemiradzkiego. Młoda przewodniczka interesująco opowiadała o postaciach mitologicznych namalowanych na kurtynie, mających symboliczne znaczenie. Oczywiście zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie na przepięknych schodach teatru. Z niecierpliwością oczekiwaliśmy spektakl M. Gogola pt. "Ożenek". Każdy z nas otrzymał do ręki bilet z numerem rzędu i miejsca, które musiał sam znaleźć. W teatrze można było wypożyczyć lornetkę. Wszyscy z uwagą śledziliśmy, za kogo wyjdzie za mąż młoda bohaterka - a kandydatów do jej ręki było wielu. Jeśli chcecie się dowiedzieć, kogo w końcu poślubiła, wybierzcie się na ten spektakl.
Kolejnym punktem programu naszej wyprawy było Muzeum Czartoryskich. Muszę przyznać, że pierwszy raz zwiedzałam galerię obrazów. Zresztą nie tylko ja - chyba większość gimnazjalistów. Mieliśmy szczęście, gdyż mogliśmy podziwiać jeden z najcenniejszych obrazów zbioru Czartoryskich - "Damę z gronostajem" Leonarda da Vinci. Obraz ten jest często wypożyczany do innych muzeów na całym świecie, ponieważ to jedno z niewielu dzieł renesansowego mistrza, które zachowało się do naszych czasów. Przewodniczka informacje o eksponatach w galerii przeplatała ciekawymi anegdotami o ich powstaniu i historii.
Na zakończenie wycieczki odwiedziliśmy jeszcze redakcję "Gazety Krakowskiej". Poznaliśmy historię pisma oraz etapy powstawania gazety, obejrzeliśmy drukarnię.
W świetnych humorach wracaliśmy do Nowego Korczyna.

Zespół redakcyjny "Gimnazjona"


2. MANDAT POSŁA

XII SESJI SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY DLA JOANNY DYBAŁY
Z NOWEGO KORCZYNA

Joanna Dybała uczennica klasy IIIa Samorządowego Gimnazjum im. Św. Kingi w Nowym Korczynie uzyskała mandat posła XII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, który zgodnie z wieloletnią już tradycją obraduje co roku 1 czerwca w Warszawie.
Wraz z piętnastoma innymi uczniami szkół średnich i gimnazjów reprezentowała województwo świętokrzyskie.
Joanna napisała pracę konkursową o tematyce ekologicznej, która została wyróżniona z ponad 200 prac nadesłanych z całego województwa świętokrzyskiego.
Patronat nad konkursem objęli: Marszałek Sejmu RP, Minister Edukacji Narodowej i Kurator Oświaty w Kielcach.
Jest to osobisty sukces uczennicy i potwierdzenie efektywnej pracy w gimnazjum.


1. III MIEJSCE W POLSCE

Ilona Pawlik

uczennica klasy IIa, Samorządowego Gimnazjum im. Św. Kingi w Nowym Korczynie zajęła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów " Na wspólnej ziemi". Historia
i kultura Żydów polskich. Konkurs zorganizowany został przez Amerykańsko- Polsko- Izraelską Fundację " SHALOM" do spraw Promocji Kultury Polsko- Żydowskiej, pod patronatem:
Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Instytutu Pamięci Narodowej,
Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego,
Żydowskiego Instytutu Historycznego.
Komisji Konkursowej przewodniczył prof. Paweł Śpiewak a patronat objęła
p. Gołda Tencer- Dyrektor Fundacji Shalom.
Ilona, pod kierunkiem nauczyciela historii p. Faustyny Judy, napisała pracę pt. " Niezwykłe sąsiedztwo". Dotyczyła ona wspólnego życia właśnie po sąsiedzku i przez wieki Żydów i Polaków w Nowym Korczynie.
Szczególna wartośc pracy polegała na ukazaniu bohaterstwa Polaków, Stefanii i Józefa Macugowskich, w czasie II wojny światowej, którzy uratowali przed śmiercią dziewięcioro korczyńskich Żydów. Medal " Sprawiedliwym wśród narodów świata" jest tylko widomym znakiem polsko- żydowskich losów.