2016 Rokiem Wolontariatu
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 2
· Najnowszy użytkownik: leszekchr
Edukacja Globalna
Szkoła Promująca Zdrowie
Europejska Szkoła - czytaj więcej...
PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU "EUROPEJSKA SZKOŁA"

Nowy Korczyn to miejscowość położona u zbiegu dwóch rzek : Wisły i Nidy. Szczególnie interesujące jest, to, że oprócz bogatej historii posiada równie stare tradycje szkolne. Już bowiem w drugiej połowie XIII wieku istniała tu szkoła parafialna, która z biegiem lat stała się jedną z najlepszych w całej Małopolsce. Wielu jej uczniów kontynuowało naukę na Akademii Krakowskiej, kończąc ją z tytułem magistra. O wysokim poziomie dydaktycznym szkoły w Nowym Korczynie świadczy chociażby jej uczeń, Jan Długosz, późniejszy wybitny kronikarz. Do końca swego istnienia, a więc do czasów rozbiorów, szkoła miała ścisły związek z krakowską uczelnią , co znacznie podnosiło jej społeczną rangę. Samorządowe Gimnazjum w Nowym Korczynie na swój sposób jest kontynuatorem owych szkolnych tradycji i sukcesów. Aktualnie uczęszcza do niego 289 uczniów, zdobywając wiedzę, rozwijając swoje umiejętności i zdolności pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli. Gimnazjum dba o wszechstronny rozwój młodzieży i o to, aby prawidłowo mogła ona zaplanować swoją dalszą drogę edukacyjną i zawodową. Ambicją szkoły jest, aby jej wychowankowie czuli się doceniani i dorównywali poziomem swoim rówieśnikom z najlepszych szkół w Europie. Z zakresu edukacji europejskiej w minionym okresie prowadzone były następujące działania:
- Forum europejskie -spotkanie z przedstawicielami WODR-u z Modliszewic na temat UE;
- udział w konkursach o tematyce europejskiej "Europa bez tajemnic",
- udział w Ogólnopolskim Turnieju Interdyscyplinarnym LIGA XXI WIEKU- przygotowanie biuletynu o funkcjonowaniu UE dla społeczności lokalnej;
- spotkania Szkolnego Klubu Europejskiego "Młody Europejczyk";
- udział w Europejskiej Akademii Internetowej;
- organizacja prezentacji państw należących do Unii Europejskiej;
- organizacja Parady Europejskiej;
- współpraca ze szkołą na Litwie w ramach programu edukacyjnego eLearning eTwinning "Łączenie i współpraca bliźniaczych szkół podstawowych i średnich w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli";
- udział w programie "Moja szkoła w Unii Europejskiej";
- spotkanie z przedstawicielem Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Kielcach np. "Programy edukacyjne w UE";
- udział w programie "Młodzi Głosują"- organizacja referendum unijnego i Młodzieżowych Wyborów Prezydenckich 2005;
- organizacja konkursów plastycznych o tematyce europejskiej ;
- organizacja szkolnych konkursów wiedzy o UE;
- utworzenie w szkole biblioteczki europejskiej dla uczniów i społeczności lokalnej. Nieodzownym elementem funkcjonowania w dzisiejszych czasach jest znajomość języków obcych. W związku z tym angażujemy uczniów do udziału w konkursach językowych oraz prowadzimy zajęcia pozalekcyjne z tych przedmiotów. Działania prowadzone w tym zakresie to:
- udział w konkursie "Go Europe Go" -przygotowanie folderu o Austrii w języku niemieckim;
- udział w konkursie "List do mojej ulubionej postaci bajkowej" napisany w języku angielskim; I miejsce w eliminacjach krajowych i wyróżnienie w edycji międzynarodowej;
- współpraca ze szkoła Mukasa w Zambii- "Mój szkolny kolega z Afryki";
- udział w wymianie młodzieży Polska - Michigan 2005, korespondencja w języku angielskim z zaprzyjaźnioną szkołą;
- korespondencja w języku angielskim ze szkołą na Litwie;
- udział w konkursie The Big Challenge;
-udział w Międzyszkolnym Anglojęzycznym Festiwalu Małych Form Artystycznych. Należy również wspomnieć , że nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje z zakresu języków obcych . Oprócz wykwalifikowanej kadry do nauczania języków obcych , dwoje nauczycieli ukończyło kursy podstawowe a 15 uczestniczy w takim kursie organizowanym przez Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I. Jego zakończenie odbędzie się w czerwcu 2006 roku. Prawidłowe funkcjonowanie szkoły wiąże się również z udostępnianiem uczniom korzystania z technologii komputerowej. W naszej szkole pracownia nie należy do najnowocześniejszych, ale staramy się wykorzystywać ją jak najlepiej. Oczekujemy na komputery, które zostały nam przyznane w ramach projektu EFS, Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych. Większość nauczycieli posiada ukończone kursy z podstaw obsługi komputera. Sieć komputerowa w szkole wykorzystywana jest nie tylko podczas zajęć informatyki , ale także na innych przedmiotach i zajęciach pozalekcyjnych. Działania prowadzone w pracowni komputerowej to:
-lekcje języka polskiego, jęz. angielskiego, geografii, chemii, WOS- u, matematyki, godz. wychowawczych; - zajęcia pozalekcyjne z przedsiębiorczości, udział w konkursie na logo wirtualnej firmy w ramach Pakietu Wrześniowego organizowanego przez Fundację Komandor- I miejsce w woj. świętokrzyskim i II w edycji krajowej;
- zajęcia pozalekcyjne: kółko dziennikarskie, teatralne, informatyczne, matematyczne, języka angielskiego;
- spotkania klubu europejskiego;
- korespondencja drogą elektroniczną z uczniami ze szkoły na Litwie i w USA;
- udział w konkursie na najlepszą stronę internetową;
- praca z programem multimedialnym LANGMaster i "Zawodowy list gończy", Publisher.
Aby wzbogacić swój warsztat pracy i urozmaicić zajęcia, nauczyciele tworzą i wprowadzają programy autorskie, tj.: wychowawcze, edukacji regionalnej, edukacji europejskiej, kółka dziennikarskiego, teatralnego, nauczania indywidualnego dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym, profilaktyczne. Uczniowie mają jednakowy dostęp do wiedzy i możliwość udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Udział w tych ostatnich uczniowie uzależniają od odwozu autobusem szkolnym. Tego typu zajęcia organizowane są nie tylko dla uczniów zainteresowanych i zdolnych. Także dla tych, którzy wymagają pomocy ze strony nauczycieli np. zajęcia z ortografii, szybkiego czytania, nauczanie indywidualne, także w warunkach domowych, zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych - finaliści konkursu z biologii i fizyki. Poza konkursami przedmiotowymi pomagamy im w zdobywaniu najwyższych lokat także w innych dziedzinach, np.:
- konkurs "Logo naszej firmy" - I miejsce w eliminacjach wojewódzkich i II miejsce w krajowych;
- konkurs "Najstarsza potrawa regionalna" - I miejsce;
- "Młody mistrz wypieku" - I miejsce;
- "Bezpieczne gospodarstwo w oczach dziecka" - I i IV miejsce;
- "Zdrowy styl życia w zgodzie z naturą" - I miejsce;
- "Najlepszy produkt regionalny 2004", "kapliczka ponidziańska - II miejsce;
- "Przywróć tradycje regionu - I miejsce;
- Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły , LO im. Tadeusza Kościuszki w Busku Zdroju;
- II Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Solcu Zdroju - I miejsce;
- I Wiosenny Turniej Tenisa stołowego - I i II miejsce;
- I Mistrzostwa Powiatu w Biegach Przełajowych - I miejsce;
- Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego , półfinał wojewódzki , II i IV miejsce;
- VI Bieg Zdrojowy II miejsce;
- Halowa piłka Nożna Chłopców, półfinały powiatowe, II miejsce;
- Najlepszy Strzelec w Halowym Turnieju Piłki Nożnej Chłopców.
To tylko niektóre z sukcesów naszych uczniów. Cieszymy się, że aktywnie biorą udział w różnych przedsięwzięciach, że mamy wielu uczniów zdolnych i ambitnych. Ale nie tylko wiedza i umiejętności się liczą. Dbamy także o dobre wychowanie naszej młodzieży. W związku z tym realizujemy własny program wychowawczy i profilaktyczny, który został opracowany wspólnie z przedstawicielami Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Praca wychowawcza skierowana jest na rozwój społeczny uczniów, poszanowanie tradycji, kształtowanie poczucia odpowiedzialności, obowiązku i samorządności. W trosce o prawidłową integrację społeczności lokalnej, szkoła organizuje uroczystości, imprezy środowiskowe i wycieczki, np.:
- wyjazdy do kina;
- wycieczka szlakiem kardynała Karola Wojtyły;
- wycieczka historyczno â?? literacka do Lublina, Majdanka, Kazimierza i Czarnolasu;
- wycieczka do Warszawy;
- wycieczka do Oświęcimia i Brzezinki;
- wyjazd na Targi Edukacyjne;
- wycieczka do Zakopanego i na Słowację;
- wycieczka do kamieniołomu wapieni jurajskich w Skotnikach;
- udział w Rajdzie Świętokrzyskim;
- pielgrzymka historyczno religijna do Wiślicy;
- program artystyczny w kościele w związku ze śmiercią Jana Pawła II;
- turniej klas w związku z Dniem Sportu;
- ognisko integracyjne dla klas pierwszych;
- Europejska Parada Młodzieży;
- integracyjny biwak szkolny z udziałem przedstawicieli szkół z Solca Zdroju, Opatowca i Wiślicy;
- konkursy wiedzy i konkursy plastyczne;
- Sobótki i Kingonalia imprezy środowiskowe;
- udział w zawodach sportowo pożarniczych;
- mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym;
- mistrzostwa klas w halowej piłce nożnej;
- Turniej o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Piłce Siatkowej;
- indywidualne zawody lekkoatletyczne.
Wśród wielu zagrożeń i wyzwań współczesnej cywilizacji jednymi z bardziej niebezpiecznych są zagrożenia nałogami, biernym zachowaniem ludzi, brak tolerancji dla inności, zamykanie się w skorupie izolującej od dookoła szerzących się niesprawiedliwości, egoizmu i zmaterializowanego życia. Szkoła wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom realizując program profilaktyczny. W realizacji zadań programu wspiera nas samorząd lokalny, policja , Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, Państwowa Inspekcja Pracy. Działania szkoły prowadzone w tym zakresie to m. in. :
- udział w programie profilaktyczno - wychowawczym "Sińce uczucia" -teatru "Odyseusz" dotyczącego problemu agresji i przemocy;
- udział w programie profilaktyczno - wychowawczym "Niebezpieczne zabawy młodzieży" poruszającego problematykę uzależnień;
- udział w programie profilaktyczno - wychowawczym "Pętla zdarzeń" - poruszającego problem biernego zachowania ludzi;
- konkurs plastyczny "Nie dla przestępczości w szkole";
- konkurs plastyczny "Zachowaj trzeźwy umysł";
- "Jak bezpiecznie pomagać rodzicom w pracy w gospodarstwie domowym i rolnym" - spotkanie z pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach; - "Zjawisko agresji, przemocy, sięgania po używki, popełniania przez młodzież czynów przestępczych i odpowiedzialności prawnej w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich" - spotkanie z policjantem z Wydziału Prewencji z Buska Zdroju i kuratorem rodzinnym;
- spotkanie z policją dotyczące przestrzegania praw człowieka, dziecka i ucznia w środowisku szkolnym;
- lekcje wychowawcze i WOS- u dotyczące przestrzegania praw człowieka.
Niemniej ważnym elementem w wychowaniu młodzieży jest szerzenie demokracji wśród społeczności szkolnej. Dlatego organizujemy w szkole demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz bierzemy udział w programie Młodzi Głosują , w ramach którego przeprowadziliśmy symulację referendum unijnego i Młodzieżowe Wybory Prezydenckie 2005. O demokracji mówimy również na zebraniach Samorządu Uczniowskiego, lekcjach wychowawczych i WOS- u. Nauczyciele stosują się do przepisów zawartych w regulaminach dotyczących oceniania uczniów. Z przeprowadzonych wśród uczniów ankiet wynika, że uczniowie i rodzice znają i akceptują Wewnątrzszkolny System Oceniania i Przedmiotowy System Oceniania. Potwierdza to fakt, że w pracy gimnazjum nie było sytuacji konfliktowych dotyczących oceniania, nie było tez odwołań od wystawionej oceny. W wychowaniu młodzieży uczestniczą również rodzice, którzy pracują zgodnie z wyraźnie przez siebie przyjętymi celami. Rodzice wspierają szkołę w realizacji wielu przedsięwzięć, m.in.:
- pomoc przy organizacji imprez szkolnych - przygotowywanie poczęstunku, strojów do inscenizacji, dekoracji;
-opieka podczas wycieczek, imprez szkolnych;
- pomoc w organizacji wyjazdów na konkursy;
- zakup pomocy dydaktycznych do szkoły;
- zakup nagród dla uczniów;
- wsparcie finansowe w związku z nadaniem szkole imienia.
Szkoła jest obszarem, na którym wobec trudnych i odpowiedzialnych zadań wychowawczych i obowiązków wobec dziecka rodzice i nauczyciele uczą się, jak coraz lepiej wypełniać powinności rodzicielskie i nauczycielskie, jak coraz skuteczniej pomagać dziecku w jego rozwoju. Dlatego tak istotnym jest, aby współpraca nauczyciel - uczeń - rodzic przebiegała pomyślnie.
Wszystkie dotychczasowe działania na rzecz podniesienia poziomu dydaktyczno - wychowawczego szkoły będą kontynuowane w latach następnych. Zdobyte doświadczenia zostaną wzbogacone o nowe pomysły, co pozwoli na osiągnięcie sukcesów, ważnych dla tradycji szkoły, uczniów i rodziców .
Projekt Szkoła Sukcesu
Kalendarz
<< Maj 2019 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Certyfikat
Europejska Szkoła
Projekt Szkoła Marzeń
Projekt
Nowoczesne Gimnazjum
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło